VLARIP


REACH
en CLP zijn complexe regelgevingen die heel wat verplichtingen met zich meebrengen voor alle actoren in de waardeketen (producenten, invoerders, gebruikers van chemische producten, …).
Beide regelgevingen zijn al enkele jaren geleden in werking getreden, maar de implementatie is nog volop in ontwikkeling. Denk hierbij aan de (communicatie-) verplichtingen over veilig omgaan met chemicaliën en SVHCs, het autorisatieproces, indelen en etiketteren van mengsels overeenkomstig CLP, de aanpassing van afgeleide wetgevingen aan CLP, de integratie van nanomaterialen in de wetgeving(en) … Met andere woorden, het is voor bedrijven nog steeds een uitdaging om te weten aan welke verplichtingen men moet voldoen en hoe.


Op 19 januari 2017 organiseerde essenscia vlaanderen een jubileumevenement om het tiende werkingsjaar van VLARIP te vieren.
Herbekijk hier de foto's en 
de presentatie.


Ontdek VLARIP in een notendopHieronder vindt u meer informatie over de aangeboden begeleiding.
Onder het luik ‘Deelname’ vindt u meer informatie over hoe u kunt deelnemen aan dit unieke begeleidingstraject.

Programma Workshops 2019

Maandelijks worden er workshops georganiseerd rond volgende topics:

  17/01/2019, Brussel: Handhaving
  21/02/2019, Mechelen:Voorbereiding op Brexit
  21/03/2019, Gent: Melding aan het antigifcentrum
  25/04/2019, Gent: GHS-implementatie wereldwijd
  23/05/2019, Brussel: REACH analoge wetgeving wereldwijd
  19/09/2019
  , Mechelen: Werken met chemische stoffen in de praktijk (ism DPA)
  24/10/2019
  , Brussel: Autorisatie & restrictie en SVHC communicatie in the supply chain
  21/11/2019, Gent: Aandachtspunten kwaliteit veiligheidsinformatieblad
  12/12/2019, Mechelen: Safe use mengsels in het veiligheidsinformatieblad

  Belangrijk bij deze workshops is het interactieve aspect waarbij de deelnemers de mogelijkheid hebben om hun ervaringen en/of knelpunten die zij in de praktijk ondervinden, te delen met andere deelnemers en aanwezige experten en te leren van elkaar.

  De workshops vinden telkens plaats van 13.30u tot 16u met uitzondering van de sessie ism DPA op 19/09 van 8u30-12u. De locatie wordt afgewisseld tussen essenscia, Technopolis en Gent en vindt u in het online programma.

  VLARIP extranet

  De deelnemers via het jaarabonnement hebben toegang tot een extranet site. Op deze site vindt men naast de presentaties van de workshops ook specifieke tools (zoals de REACH handhaving tool en een CLP handleiding-tool), themafiches die voor verschillende thema’s een bondig en duidelijk overzicht geven van verplichtingen, informatiebronnen, openstaande punten …
  Ook presentaties en verslagen van vergaderingen daterend van voor 2013, zijn raadpleegbaar via het extranet.

  Hulplijn voor bedrijfsspecifieke vragen

  Deelnemers kunnen met bedrijfsspecifieke vragen steeds terecht bij één van de VLARIP projectleiders, die uitgebreide ervaring en kennis hebben mbt REACH en CLP.  Indien nodig brengen zij u in contact met gespecialiseerde dienstverleners. U kan ook altijd zelf dienstverleners opzoeken via de zoekfunctie op de algemene essenscia-website.

  Deelname workshops 2019

   Deelnemen aan VLARIP kan via een bedrijfsabonnement of via een inschrijving per workshop.

  Bedrijfsabonnement 

  Bedrijven die inschrijven via een bedrijfsabonnement:

  • hebben de mogelijkheid om één persoon van het bedrijf aan alle (9) workshops te laten deelnemen.

  De deelnemende persoon is per workshop vrij te kiezen.
  Wenst u meerdere personen per bedrijf aan een workshop te laten deelnemen, kan u voor elke extra persoon een bijkomend bedrijfsabonnement afsluiten of extra personen ad hoc inschrijven per workshop.

  • hebben toegang tot het VLARIP-extranet
  • kunnen beroep doen op de VLARIP-projectleiders voor bedrijfsspecifieke vragen.

  Kostprijs (excl. BTW):

  • (geassocieerde) leden essenscia: 1.250 €
  • niet leden essenscia: 2.500 €

  Klik hier voor het afsluiten van bedrijfsabonnement.

  Inschrijving per workshop

  Indien gewenst kan men zich ad hoc per workshop inschrijven.
  Eén inschrijving geeft het recht om één persoon van het bedrijf aan één workshop te laten deelnemen.
  Deelnemers die zich inschrijven per workshop, ontvangen de presentatie van de bijgewoonde workshop per e-mail.
  Dit geeft geen toegang tot het VLARIP-extranet met extra documentatie.

  Kostprijs (excl. BTW):

  • (geassocieerde) leden essenscia: 275 €
  • niet leden essenscia: 385 €

  Voor inschrijvingen per workshop kan u contact opnemen met het VLARIPsecretariaat (vlarip@essenscia.be).