TRANSPORT & LOGISTIEK

Met jaarlijks meer dan 80 miljoen ton vervoerde producten en goederen vormen transport en logistiek een essentieel onderdeel van de chemische industrie. Tegenwoordig gebeurt bijna 75% van de transportactiviteiten van de chemische industrie en life sciences met milieuvriendelijke transportmiddelen zoals pijpleidingen, spoorwegen, waterwegen en zeevaart. De chemische industrie en life sciences dragen zo positief bij tot de mobiliteit en werken proactief aan de vermindering van hun ecologische voetafdruk.

 

Pijpleidingen, een onmisbaar transportmiddel

Pijpleidingen bieden oplossingen voor mobiliteitsproblemen en zijn een betrouwbaar, weinig vervuilend en duurzaam transportmiddel. Pijpleidingen hebben nog een groot voordeel: ze veroorzaken bijna geen negatieve externaliteiten. Bovendien vormen pijpleidingen een belangrijke troef voor het vervoer van gevaarlijke goederen, want pijpleidingen zijn veiliger dan weg- en spoorwegtransport.
Met het vervoer van ten minste 30 miljoen ton producten per jaar zijn pijpleidingen van strategisch belang omdat ze structurele nadelen van de Europese industrie helpen op te lossen. Bovendien verzekeren ze de continue energie- en grondstoffenbevoorrading.

Het spoor, onaangeboord potentieel

Het volledige potentieel van spoorvervoer maximaal benutten

Het spoor is een zeer veilige en duurzame transportmodus die via het zogenaamde verspreid spoorvervoer (het transport van individuele wagons naar verschillende bestemmingen) ook geschikt is voor relatief kleine volumes per bestemming. Dit is essentieel voor de chemische industrie.

Om de competitiviteit van de sector te versterken is een uitgebreider, rendabeler en meer efficiënt goederentransport via het spoor nodig. Overtuigd van het ontwikkelingspotentieel gelinkt aan de spoorinfrastructuur heeft essenscia in 2013 – samen met het Havenbedrijf Antwerpen, Maatschappij Linkerscheldeoever en Alfaport – mee de schouders gezet onder de oprichting van Railport Antwerp als nieuwe havenspooroperator. Dit gezamenlijke initiatief wil het verspreid spoorvervoer een centrale rol laten spelen in het spoortransport.

Een pilootproject voor meer efficiëntie

Railport Antwerpen heeft in april 2016 B-Logistics gekozen als partner voor zijn pilootproject havenspooroperator. De bedoeling is een nieuwe organisatie van het verspreid  verkeer in de havenzone uit te testen die de kosten zou drukken en een optimale service zou bieden. De havenspooroperator zal ten dienste staan van alle spoorwegondernemingen en van de lokale ondernemingen voor het rangeren en overbrengen van wagons in de havengebied. Dankzij deze bundeling zullen de klanten van de havenspooroperator deze dure activiteiten niet meer zelf moeten uitvoeren.

Deze gezamenlijke havenspooroperator kan de kostenefficiëntie verbeteren en zou beter moeten kunnen inspelen op de noden van de chemiebedrijven in het Antwerpse havengebied, om op die manier de concurrentiekracht van de chemiecluster te verbeteren.

Dit pilootproject is in april 2016 van start gegaan in een beperkt deel (2 zones) van de haven op de rechter Scheldeoever. De looptijd van het proefproject is twee jaar. Op basis van een evaluatie van de ervaringen kan later besloten worden om het project uit te breiden naar andere delen van de haven.

Belintra

Belintra is een systeem van samenwerking met de federale overheid waarmee de chemiesector hulp biedt bij ongevallen met gevaarlijke stoffen.
Belintra kan rekenen op de medewerking van specialisten en gebruikt het specifieke materieel van onze ondernemingen die hun expertise op het vlak van gevaarlijke stoffen 7 dagen per week en 24 uur per dag ter beschikking stellen van de openbare interventiediensten.
Belintra is de Belgische schakel in een Europees bijstandsnetwerk ICE (International Chemical Environment), opgericht door de Cefic.