SUSCHEM BELGIUM


 
    

SusChem Belgium, de katalysator voor duurzame chemie

SusChem Belgium werd in april 2012 opgericht door essenscia  als Nationaal Technologie Platform van SusChem Europe, het Europees Technologie Platform. . Via SusChem Belgium kunnen de gewestelijke innovatiehubs FISCH en Greenwin vertegenwoordigd worden op Europees niveau.

SusChem heeft 3 doelstellingen:

  • de Europese programma’s voor duurzame chemie coördineren met nationale en gewestelijke initiatieven
  • transnationale samenwerking faciliteren
  • SusChem Europe informeren over nationale projecten die bekeken moeten worden in het kader van Europese initiatieven 

     Meer informatie vindt u op www.suschem.org