SPiCE³

  Spice up your energy-efficiency
SPiCE3 (Sectoral platform in chemicals for energy efficiency excellence) wordt gecoördineerd door Europese federatie CEFIC die bovendien instaat voor de ontwikkeling van het online platform waar informatie rond wetgeving, subsidies, voorbeelden van, tips, tools en infomatie over
initiatieven rond energie efficiëntie terug te vinden zal zijn voor zowel Vlaanderen als Wallonië. Hierbij wordt de informatie afgestemd op de noden van de KMO's uit de sector zoals de kunststofverwerkers, gespecialiseerde chemie en biotechbedrijfen en andere. 

Het nieuwe energie-efficiëntieproject van essenscia

Het nationale luik van het SPiCE3 project loopt van oktober 2013 tot juni 2015 en bestaat uit verschillende workshops en begeleiding op maat. Via de workshops willen we een praktische leidraad aanreiken om een energiezuinige bedrijfsvoering te verankeren. Hierbij wordt telkens de theorie aan de praktijk gekoppeld met het uitwerken van cases en het geven van werkbare tips.

Workshops

De workshops worden ingericht volgens twee modules: De eerste module gaat van start op 24 oktober in Technopolis te Mechelen en richt zich op het opvolgen van het energieverbruik binnen de onderneming en het detecteren en doorrekenen van energie-efficiëntie projecten. Er wordt aan de hand van voorbeelden en ervaringen uit de praktijk uitgelegd hoe een energiebalans opgesteld kan worden. Aansluitend wordt in een volgende workshop toegelicht hoe dit in een breder kader van een gecertifieerd energiemanagementsysteem of ISO-norm kan passen. En tenslotte wordt een workshop gewijd aan hoe een specifiek project geëvalueerd kan worden en welke subsidies in aanmerking komen. Een tweede module die van start gaat in april 2014 richt zich op de implementatie van energie-efficiëntietechnologieën. Deze wordt ingevuld naarmate het project vordert. In eerste instantie wordt gedacht aan het delen van best practices op vlak van gebruik van perslucht, extrusie, batchprocessen en labotechnieken. In het kader van beide modules worden in 2014 gelijkaardige workshops georganiseerd in Wallonië in het kader van SPiCE.

Begeleiding op maat

Naast een reeks van workshop kan ook een advies van een energiedeskundige gevraagd worden waarbij een halve dag begeleiding ter plaatse voorzien kan worden. Hierbij wordt de mogelijkheid geboden om samen met een energiedeskundig de processen en energieverbruiken te analyseren om zo een aantal maatregelen of investeringen te detecteren die het energieverbruik kunnen verminderen.

Doelgroep

Al wie geïnteresseerd is in energiebesparing: bedrijfsleiders, energie- en milieucoördinatoren, preventieadviseurs, verantwoordelijken van de technische dienst, productieleider, … Er is geen specifieke voorkennis vereist en de workshops worden zo georganiseerd zodat ze onafhankelijk gevolgd kunnen worden.