SOCIAAL BELEID

Het departement Sociaal Beleid van essenscia is voor de leden-bedrijven van essenscia het eerste aanspreekpunt m.b.t. al hun HR gerelateerde uitdagingen.

Onze missie: de nodige duurzame sociale omgevingsfactoren creëren voor een positief ondernemings- en investeringsklimaat.

Deze missie vertaalt zich in drie pijlers:

Sectoraal beleid


essenscia is de vertegenwoordiger van de werkgevers uit de chemie , life sciences en kunststoffen in de paritaire comités voor de arbeiders en de bedienden van de scheikundige nijverheid (PC 116 en PC 207).

Elke 2 jaar onderhandelen we met vakbonden van de sector het Nationaal Akkoord en de verschillende deel CAO’s voor de sector. Alle sectorale akkoorden worden met onze commentaren samengebracht in het Sociaal Memento van essenscia dat elke twee jaar wordt uitgegeven.

Binnen de Fondsen voor Vorming in de Scheikundige Nijverheid werken de sociale partners, samen met de regionale opleidingscentra en de sectorconsulenten, aan de uitdagingen van een sectoraal vormings- en arbeidsmarktbeleid.

Via het paritair beheerde sectorpensioen staan we mee in voor het aanvullend pensioen van ongeveer 28.000 arbeiders en bedienden uit de sector. Voor meer info: www.f2pc.be

Daarnaast beschikken we over een mandaat in het aanvullend nationaal paritair comité voor de bedienden (PC 218) en vertegenwoordigen we de sector in verschillende belangrijke federale paritaire instellingen, zoals de Nationale Arbeidsraad (NAR), de Rijksdienst voor Pensioen (RVP) en de Adviescommissie inzake werkloosheid met bedrijfstoeslag, … .

Public affairs

Het departement Sociaal Beleid behartigt de belangen van de sector van de chemie, kunststoffen en life sciences in verschillende regionale (VOKA, UWE, Beci), federale (VBO) en Europese instanties (ECEG, Business Europe).

Naast onze eigen memoranda aan de verschillende regeringen, de High Level Group Chemie met de federale Regeringen de regelmatige contacten met de verschillende kabinetten, verdedigen we binnen en via het VBO/VOKA/UWE de standpunten van onze sector in alle aspecten van sociaal beleid.

Dienstverlening

Het departement Sociaal Beleid adviseert en informeert de leden over alle facetten van het arbeidsrecht en het sociale zekerheidsrecht.

Onze adviseurs begeleiden de leden-bedrijven en beantwoorden ook al hun vragen m.b.t. arbeidsrelaties zoals:

  • advies inzake omgaan met syndicale delegatie, de ondernemingsraad (OR) en het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW),
  • bijstand bij de onderhandelingen van ondernemings - CAO’s,
  • anticiperen en opvolgen van sociale conflicten, o.a. via het sectoraal verzoeningsbureau,
  • herstructurering met inbegrip van verdediging van dossiers bij de Adviescommissie werkloosheid met bedrijfstoeslag en erkenning van de economische reden van de herstructurering in het Paritair Comité.

Wij organiseren regelmatig vormingen over nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot:

  • het individuele en collectieve arbeidsrecht,
  • de sectorale bepalingen,
  • de sociale verkiezingen,
  • de werking van de verschillende overlegorganen in de onderneming.

Op maat van onze leden-bedrijven werken we eveneens in house-trainingen uit rond sociaal overleg op ondernemingsvlak: werking overlegorganen, omgaan met vakbonden, onderhandelen met vakbonden, … .