RESPONSIBLE CARE

  Het Responsible Care-programma zag het licht in Canada in 1985 en werd overgenomen door essenscia in 1991. Het is een vrijwillig initiatief van de wereldwijde chemische industrie om haar prestaties op het vlak van veiligheid, gezondheid en milieubescherming te verbeteren en om openlijk te communiceren over haar producten.
Het onderschrijven van Responsible Care principes, zoals beschreven in het Global Charter Responsible Care van 2014,  is een voorwaarde voor toetreding tot de federatie en verbindt de bedrijven en hun partners tot:

 • de constante verbetering van hun kennis en de prestaties van hun technologieën en producten op het vlak van veiligheid, gezondheid en milieubescherming doorheen de volledige levenscyclus met het oog op de bescherming van de mens en het milieu
 • het steeds efficiëntere gebruik van grondstoffen (in het bijzonder energie) en de beperking van de afvalstoffen
 • het openbaar maken van de concrete resultaten die bereikt werden op het vlak van veiligheid, bescherming van de gezondheid en het milieu
 • openstaan voor en een permanente dialoog aangaan met de betrokken partijen om hun verwachtingen te begrijpen en eraan te beantwoorden
 • samenwerken met de autoriteiten om de wetgevende evoluties te begeleiden en erop te anticiperen om de mens en het milieu beter te beschermen
 • gebruikers adviseren en helpen om chemische producten correct te gebruiken tijdens het volledige productieproces

Responsible Care and beyond

essenscia wil zich volledig inzetten voor duurzame ontwikkeling en beschouwt Responsible Care als een essentieel onderdeel van deze inzet. De rapportering over de Responsible Care performance prestaties is opgenomen in ons duurzaamheidsrapport essensciaforsustainability 
essenscia en zijn subdivisies organiseren een brede waaier van activiteiten om de leden te ondersteunen bij het handelen volgens de Responsible Care principes en bij het streven naar een continue verbetering in de verschillende onderwerpen. 

Een overzicht per onderwerp is hieronder weergegeven:

Gezondheid, veiligheid en milieu

 • SHE Forum / SHE Commissie: stand van zaken actualiteit en ervaringsuitwisseling, 3 maandelijks georganiseerd
 • Themafiches en nieuwsbrieven over SHE onderwerpen: maandelijkse publicatie.
 • essenscia ontwikkelde een site www.cylinders.essenscia.be waar particulieren en bedrijven kunnen aangeven dat een industriële gasfles bij hen ligt. Wie zo’n fles heeft liggen, hoeft alleen een elektronische aangifte te doen en een foto van de fles te uploaden om industriële gasflessen gratis te laten ophalen.
  Klik hier voor meer informatie.

  Product Safety

  essenscia hecht veel belang aan het actief informeren en opleiden van de leden om veilige producten met correcte informatie op de markt te brengen. Veel opleidingen staan ook open voor derden.

  • Themafiches over REACH en CLP
  • Handleiding voor leden voor de implementatie van REACH en CLP
  • Commissie productbeleid: stand van zaken actualiteit en ervaringsuitwisseling, 3 maandelijks georganiseerd, open voor alle leden
  • Jaarlijkse studiedag productbeleid
  • Jaarlijkse basisopleiding productbeleid: opleiding over REACH, CLP, veiligheidsinformatiebladen, transport veiligheid
  • Regionale ontbijtsessies over product veiligheid met o.a. REACH en CLP gerelateerde onderwerpen
  • WALRIP/VLARIP: begeleidingsprogramma’s om de chemie waardeketen te ondersteunen bij de implementatie van REACH/CLP
  • TEXCHEM: samenwerking om duurzaamheidsprincipes en ervaringen te delen met de textielindustrie

  Klik hier voor meer informatie.

   Process Safety

   Transport van gevaarlijke goederen

   • Jaarlijkse studiedag transportveiligheid
   • Themafiches transport van gevaarlijke goederen
   • Belintra: de Belgische schakel in een Europees bijstandsnetwerk ICE (International Chemical Environment), opgericht door Cefic.

   Klik hier en hier voor meer informatie.

   Communicatie

   • Stakeholder overleg: regelmatige consultatie van de stakeholders bij de ontwikkeling van het duurzaamheidsrapport .
   • Crisis management: praktische gids uitgegeven door essenscia en regelmatige opleiding sessies.

   Klik hier voor meer informatie.