REACH

REACH staat voor Registratie, Evaluatie, Autorisatie en Restrictie van Chemische stoffen en is veruit de belangrijkste wijziging ooit op het vlak van wetgeving van chemische stoffen. REACH heeft tot doel de gezondheid van mens en milieu te beschermen en tegelijk de industrie te vrijwaren.

essenscia:

  • verspreidt kennis rond REACH in België
  • pleit naar de Europese en nationale overheden voor een pragmatische toepassing van REACH in de chemische industrie
  • ondersteunt bedrijven bij de implementatie van REACH

Waarom REACH?


Sinds 1967 zijn Europese bedrijven onderworpen aan een wetgeving rond chemische stoffen. Deze wetgeving bleek echter onvoldoende efficiënt te zijn. De risico’s van vele stoffen waren te weinig bekend. Informatie bleef vaak circuleren binnen het bedrijf en er werd niet gecommuniceerd over de risico’s van stoffen naar (industriële) klanten. 
In 2001 besliste de Europese Commissie het roer om te gooien. Na jarenlange discussies keurde het Europees Parlement eind 2006 de REACH-verordening goed.No data, no market
REACH verplicht bedrijven in Europa informatie te verzamelen en te verspreiden over de eigenschappen en risico’s van stoffen, zodat deze op een veilige manier worden gebruikt. 
Het basisprincipe van REACH is eenvoudig: “no data, no market”. Vooraleer een bedrijf een stof op de markt brengt, moet ze aantonen dat deze stof in de volledige keten van grondstof tot eindproduct veilig kan worden gebruikt. Gezien het grote aantal stoffen voorziet de REACH-wetgeving verschillende registratiedeadlines die lopen tot 2018. Dan moeten alle chemische stoffen worden geregistreerd bij het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) in Helsinki.

Meer over essenscia en REACH

essenscia blijft REACH als één van haar topprioriteiten behandelen. De sector is zich ten volle bewust van de draagwijdte en potentiële gevolgen van deze wetgeving. Een belangrijke taak is weggelegd voor essenscia om de technische kennis opgebouwd rond REACH door te spelen aan het volledig industrieel weefsel in België. Dit gebeurt onder meer in de ervaringsuitwisselingsprojecten VLARIP en WALRIP die essenscia met steun van de Vlaamse en Waalse overheid sinds 2008 organiseert.
Via overleg binnen het VBO en op Europees vlak binnen CEFIC volgt essenscia zeer actief REACH en de ontwikkeling van de bijhorende richtsnoeren, begeleidende documenten en sectorstandpunten op.

Ook politiek blijft REACH op de agenda staan, gezien de vele evaluaties die vastliggen in de wetgeving en de talrijke beslissingen die nog moeten genomen worden. De chemische industrie vraagt dat dit gebeurt op een pragmatisch manier, die rekening houdt met alle pijlers van duurzame ontwikkeling. De controle op REACH is een taak van iedere lidstaat en als federatie pleiten we voor een geharmoniseerde aanpak, ook van de eventuele boetes, om geen verschillen te creëren binnen Europa.

Prev Next
januari 2013
Alle evenementen