OPLEIDINGEN

Bent u op zoek naar opleidingen in het kader van productbeleid, in het bijzonder rond REACH, CLP en het veiligheidsinformatieblad?  Lees dan zeker verder voor een overzicht van de opleidingen die essenscia hierover aanbiedt.
Sinds 2010 is de opleidingscel productbeleid gecertifieerd volgens het kwaliteitslabel Qfor.  Sindsdien komen onze opleidingen in aanmerking voor 30% of 40% overheidssteun via de KMO portefeuille, wanneer het deelnemend bedrijf hier recht op heeft. Klik op het Qfor of KMO portefeuile logo  om meer te weten te komen over respectievelijk het Qfor kwaliteitsmodel en de procedure voor de aanvraag van subsidies in het kader van de KMO portefeuille.

VLARIP

REACH & CLP zijn complexe wetgevingen die heel wat verplichtingen met zich meebrengen voor alle actoren in de waardeketen (producenten, invoerders, gebruikers van chemische producten, …). Beide regelgevingen zijn al enkele jaren geleden in werking getreden, maar de implementatie is nog volop in ontwikkeling. Denk hierbij aan de (communicatie-) verplichtingen over veilig omgaan met chemicaliën en SVHCs, het autorisatieproces, indelen en etiketteren van mengsels overeenkomstig CLP, de aanpassing van afgeleide wetgevingen aan CLP, de integratie van nanomaterialen in de wetgeving(en) …
Met andere woorden, het is voor bedrijven nog steeds een uitdaging om te weten aan welke verplichtingen men moet voldoen en hoe.

Klik hier voor meer informatie.

Overzicht workshops 2019

17/01/2019, Brussel: Handhaving
21/02/2019, Mechelen:Voorbereiding op Brexit
21/03/2019, Gent: Melding aan het antigifcentrum
25/04/2019, Gent: GHS-implementatie wereldwijd
23/05/2019, Brussel: REACH analoge wetgeving wereldwijd
19/09/2019
, Mechelen: Werken met chemische stoffen in de praktijk (ism DPA)
24/10/2019
, Brussel: Autorisatie & restrictie en SVHC communicatie in the supply chain
21/11/2019, Gent: Aandachtspunten kwaliteit veiligheidsinformatieblad
12/12/2019, Mechelen: Safe use mengsels in het veiligheidsinformatieblad

Basisvorming productbeleid

In februari en maart 2019 organiseert essenscia een 5-daagse basisvorming productbeleid

Dagmodule 1: 19 februari 2019
Dagmodule 2: 26 februari 2019
Dagmodule 3: 12 maart 2019
Dagmodule 4: 19 maart 2019
Dagmodule 5: 26 maart 2019

Inschrijven per afzonderlijke dagmodule is ook mogelijk.

essenscia is erkend door het Vlaams Gewest als dienstverlener voor KMO-portefeuille voor de pijler “Opleidingen”, met als erkenningsnummer DV. O110119.

Algemene voorwaarden opleidingen

essenscia is erkend door het Vlaams Gewest als dienstverlener voor KMO-portefeuille voor de pijler Opleidingen met als erkenningsnummer DV. O110119.
Onze opleidingen komen in aanmerking voor 30% of 40% overheidssteun via de KMO portefeuille, wanneer het deelnemend bedrijf hier recht op heeft.
Informatie over het Qfor kwaliteitsmodel.
Procedure voor de aanvraag van subsidies in het kader van de KMO portefeuille.

Bij minder dan 5 deelnemers 7 dagen voor aanvang houdt essenscia zich het recht voor om de opleiding te annuleren.
Kosteloze annulering van uw inschrijving kan tot 7 dagen voor de opleiding. Daarna blijft het inschrijvingsgeld verschuldigd. Als U verhinderd bent, kan een collega uw plaats innemen.

Deze opleiding kan in aanmerking komen voor de bijscholing die kadert in het recht en de plicht van preventieadviseurs (interne dienst voor preventie en bescherming op het werk) om zich te vervolmaken, volgens het KB van 17 mei 2007, artikel 27, 28, 29 alsook voor de verplichte bijscholing (artikel 4.1.9.1.2 & 2.1°d) van Titel II van VLAREM) van milieucoördinatoren.