OPLEIDINGEN

Bent u op zoek naar opleidingen in het kader van productbeleid, in het bijzonder rond REACH, CLP en het veiligheidsinformatieblad?  Lees dan zeker verder voor een overzicht van de opleidingen die essenscia hierover aanbiedt.
Sinds 2010 is de opleidingscel productbeleid gecertifieerd volgens het kwaliteitslabel Qfor.  Sindsdien komen onze opleidingen in aanmerking voor 30% of 40% overheidssteun via de KMO portefeuille, wanneer het deelnemend bedrijf hier recht op heeft. Klik op het Qfor of KMO portefeuile logo  om meer te weten te komen over respectievelijk het Qfor kwaliteitsmodel en de procedure voor de aanvraag van subsidies in het kader van de KMO portefeuille.

CSA & CHESAR training

CSA training 16/10/2017 - 13:00 - 17:00

Tijdens deze training wordt ingezoomd op de basisprincipes van Chemische Veiligheidsbeoordeling.
De methodologie voor chemische veiligheidsbeoordeling wordt uitgebreid toegelicht en u raakt vertrouwd met de gebruikte terminologie.

Opgelet: deze training geeft een goede introductie maar maakt van u geen ervaren risk assessor.
De training geeft echter voldoende inleiding om te kunnen deelnemen aan de Chesar-opleiding.

Deze opleiding wordt georganiseerd door essenscia in samenwerking met Apeiron.

***********************
CHESAR training 17/10/2017 - 09:30 - 17:00

Deze dagopleiding staat in het teken van Chesar, de chemische veiligheidsbeoordeling- en rapportagetool die door ECHA ontwikkeld werd. U leert hoe u Chesar kan gebruiken voor het uitvoeren van een chemische veiligheidsbeoordeling. Tevens leert u hoe de informatie vervolgens wordt gerapporteerd in het chemisch veiligheidsrapport.

Na deze dagtraining kan u de inhoud van Chesar-dossiers begrijpen en kan u zelf eenvoudige dossiers creëren.

Deelnemers aan deze training hebben best een basiskennis van chemische veiligheidsbeoordeling. Indien u deze kennis niet heeft, kan u de halve dagtraining CSA volgen.

Deze opleiding wordt georganiseerd door essenscia in samenwerking met Apeiron.

Klik hier voor meer informatie.

IUCLID 6 opleiding

Met de REACH-registratie deadline van 2018 in het vooruitzicht, moeten veel bedrijven zich voorbereiden om voor de eerste keer een registratiedossiers op te stellen met IUCLID software.
Ook downstream-gebruikers die een niet-geïdentificeerd gebruik willen melden of een aanvraag voor autorisatie willen doen, zullen de nieuwe versie van IUCLID moeten gebruiken.
Om bedrijven te ondersteunen, organiseert essenscia een IUCLID 6 opleiding.
Tijdens deze interactieve cursus zal u leren werken met IUCLID 6 en krijgt u een overzicht van de belangrijkste stappen die registranten moet nemen om een dossier voor te bereiden.
Deze training biedt een hands-on ervaring en leert u door tal van praktische oefeningen hoe u de belangrijkste onderdelen van een dossier kan opstellen.

Schrijf u hier in!

REACH voor nieuwe werknemers

REACH voor nieuwe werknemers 14/11/2017 - 9:30 - 16:00

essenscia organiseert een opleiding voor werknemers die voor het eerst te maken hebben met REACH.
Gewenste voorkennis: Geen

Klik hier voor meer informatie.

VLARIP

REACH & CLP zijn complexe wetgevingen die heel wat verplichtingen met zich meebrengen voor alle actoren in de waardeketen (producenten, invoerders, gebruikers van chemische producten, …). Beide regelgevingen zijn al enkele jaren geleden in werking getreden, maar de implementatie is nog volop in ontwikkeling. Denk hierbij aan de (communicatie-) verplichtingen over veilig omgaan met chemicaliën en SVHCs, het autorisatieproces, indelen en etiketteren van mengsels overeenkomstig CLP, de aanpassing van afgeleide wetgevingen aan CLP, de integratie van nanomaterialen in de wetgeving(en) …
Met andere woorden, het is voor bedrijven nog steeds een uitdaging om te weten aan welke verplichtingen men moet voldoen en hoe.

Klik hier voor meer informatie.

Algemene voorwaarden opleidingen

essenscia is erkend door het Vlaams Gewest als dienstverlener voor KMO-portefeuille voor de pijler Opleidingen met als erkenningsnummer DV. O110119.
Onze opleidingen komen in aanmerking voor 30% of 40% overheidssteun via de KMO portefeuille, wanneer het deelnemend bedrijf hier recht op heeft.
Informatie over het Qfor kwaliteitsmodel.
Procedure voor de aanvraag van subsidies in het kader van de KMO portefeuille.

Bij minder dan 5 deelnemers 7 dagen voor aanvang houdt essenscia zich het recht voor om de opleiding te annuleren.
Kosteloze annulering van uw inschrijving kan tot 7 dagen voor de opleiding. Daarna blijft het inschrijvingsgeld verschuldigd. Als U verhinderd bent, kan een collega uw plaats innemen.

Deze opleiding kan in aanmerking komen voor de bijscholing die kadert in het recht en de plicht van preventieadviseurs (interne dienst voor preventie en bescherming op het werk) om zich te vervolmaken, volgens het KB van 17 mei 2007, artikel 27, 28, 29 alsook voor de verplichte bijscholing (artikel 4.1.9.1.2 & 2.1°d) van Titel II van VLAREM) van milieucoördinatoren.