OPLEIDINGEN

Bent u op zoek naar opleidingen in het kader van productbeleid, in het bijzonder rond REACH, CLP en het veiligheidsinformatieblad?  Lees dan zeker verder voor een overzicht van de opleidingen die essenscia hierover aanbiedt.
Sinds 2010 is de opleidingscel productbeleid gecertifieerd volgens het kwaliteitslabel Qfor.  Sindsdien komen onze opleidingen in aanmerking voor 30% of 40% overheidssteun via de KMO portefeuille, wanneer het deelnemend bedrijf hier recht op heeft. Klik op het Qfor of KMO portefeuile logo  om meer te weten te komen over respectievelijk het Qfor kwaliteitsmodel en de procedure voor de aanvraag van subsidies in het kader van de KMO portefeuille.

VLARIP

REACH & CLP zijn complexe wetgevingen die heel wat verplichtingen met zich meebrengen voor alle actoren in de waardeketen (producenten, invoerders, gebruikers van chemische producten, …). Beide regelgevingen zijn al enkele jaren geleden in werking getreden, maar de implementatie is nog volop in ontwikkeling. Denk hierbij aan de (communicatie-) verplichtingen over veilig omgaan met chemicaliën en SVHCs, het autorisatieproces, indelen en etiketteren van mengsels overeenkomstig CLP, de aanpassing van afgeleide wetgevingen aan CLP, de integratie van nanomaterialen in de wetgeving(en) …
Met andere woorden, het is voor bedrijven nog steeds een uitdaging om te weten aan welke verplichtingen men moet voldoen en hoe.

Klik hier voor meer informatie.

Basisvorming Productbeleid 2017

Steeds wijzigende wetgeving, nieuwe werknemers,… tonen de nood aan voor een aantal kwaliteitsvolle basisopleidingen over de verplichtingen die bij het op de markt brengen van chemische producten horen. De basisvorming productbeleid is bedoeld als kennismaking met de verplichtingen en uitdagingen van REACH, CLP gevaarsindeling en de opmaak van het veiligheidsinformatieblad.

Begin 2017 wordt opnieuw een basisvorming productbeleid aangeboden. Dit programma omvat vier modules:

MODULE 1: REACH voor nieuwe werknemers - 7 februari 2017
MODULE 2: REACH voor registranten - 21 februari 2017
MODULE 3: Inleiding tot indeling en etikettering (CLP-GHS) - 7 maart 2017
MODULE 4: Inhoud en opstellen van het veiligheidsinformatieblad (VIB) - 21 maart 2017

Alle sessies zijn volzet - Stuur een mail naar opleidingen@essenscia.be om op de wachtlijst te worden geplaatst

Studiedag Productbeleid 2017

Op 13 juni 2017 organiseert essenscia haar jaarlijkse studiedag productbeleid. U hoort tijdens deze dag alles over de recente REACH- en CLP-ontwikkelingen.

Programma volgt binnenkort.

IUCLID 2-day training

For the REACH registration deadline of 2018 many companies will have to prepare for the first time registration dossiers using IUCLID software.
Also downstream users who wish to report a non-identified use or apply for authorization, will have to use the new version of the IUCLID software.
To support companies, essenscia is organizing IUCLID 6 training courses in English.

For starters we offer a two-day training course
This intensive and interactive two days course will make you understand how to use IUCLID 6 and will bring an overview of the main steps registrants needs to take to prepare a dossier for submission.
This training offers a hands-on experience and learns you through numerous practical exercises how to complete the key components of a dossier.

For advanced users we offer a one day course
The course will focus on the differences between the 5.6 and the new version of IUCLID 6, how to migrate data, and what’s new.
This training will refresh your knowledge on the details of dossier creation, the use of the plug-ins and the use of the CHESAR tool.

This session will take place in April - May 2017

Algemene voorwaarden opleidingen

essenscia is erkend door het Vlaams Gewest als dienstverlener voor KMO-portefeuille voor de pijler Opleidingen met als erkenningsnummer DV. O110119.
Onze opleidingen komen in aanmerking voor 30% of 40% overheidssteun via de KMO portefeuille, wanneer het deelnemend bedrijf hier recht op heeft.
Informatie over het Qfor kwaliteitsmodel.
Procedure voor de aanvraag van subsidies in het kader van de KMO portefeuille.

Bij minder dan 5 deelnemers 7 dagen voor aanvang houdt essenscia zich het recht voor om de opleiding te annuleren.
Kosteloze annulering van uw inschrijving kan tot 7 dagen voor de opleiding. Daarna blijft het inschrijvingsgeld verschuldigd. Als U verhinderd bent, kan een collega uw plaats innemen.

Deze opleiding kan in aanmerking komen voor de bijscholing die kadert in het recht en de plicht van preventieadviseurs (interne dienst voor preventie en bescherming op het werk) om zich te vervolmaken, volgens het KB van 17 mei 2007, artikel 27, 28, 29 alsook voor de verplichte bijscholing (artikel 4.1.9.1.2 & 2.1°d) van Titel II van VLAREM) van milieucoördinatoren.