OCTROOICEL

   

De octrooicel van essenscia is van start gegaan in het voorjaar 2011 met steun van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie.  Het is een permanent contactpunt waar alle ondernemingen van de sector terecht kunnen met hun vragen in verband met intellectuele eigendom en aanverwante zaken.

Daarnaast verleent de octrooicel individueel advies betreffende het verkrijgen en gebruiken van octrooien en andere vormen van intellectuele eigendom en verspreidt zij informatie over innovatieve technologieën die zich manifesteren en trends die de wereld van de chemie en life sciences van morgen kunnen beïnvloeden.
Het doel van de octrooicel van essenscia:

  • Sensibiliseren en informeren van ondernemingen over het belang van intellectuele eigendomsrechten en een optimaal gebruik ervan tijdens het innovatieproces. 
  • Stimuleren van bedrijven om hun innovaties te beschermen (hetzij door te octrooieren, hetzij door enige andere vorm van intellectueel eigendomsrecht)

De werkwijze van de octrooicel van essenscia:
De octrooicel van essenscia zorgt voor zowel individuele als collectieve begeleiding van bedrijven in de chemie en life sciences sector. Wat betreft individuele begeleiding verleent de octrooicel gepersonaliseerd advies aan de ondernemingen. De medewerkers van de octrooicel helpen u graag verder indien u een bepaald onderwerp verder wenst uit te diepen, bijvoorbeeld aan de hand van informatie beschikbaar in gratis raadpleegbare octrooidatabanken. De collectieve begeleiding bestaat uit de verspreiding van informatie betreffende octrooien via allerhande kanalen (informatiesessies, technologiewacht).

Pleidooi voor een Belgische afdeling van het Europese octrooicel:
essenscia is vragende partij voor de oprichting van een Belgische afdeling van het Europees Octrooigerecht die operationeel is vanaf de inwerkingtreding van het Verdrag. De aanwezigheid van een dergelijke rechtbank in België is immers cruciaal om industriële O&O verder te verankeren in ons land. Klik hier om het volledige document terug te vinden.

Brochure NANAC: het octrooi in 12 stappen
Lees hier hoe u uw  product, systeem, werkwijze...  beter beschermt alsook hoe octrooien als wapen tegen namaak kunnen worden gehanteerd.
In samenwerking met essenscia