NANOMATERIALEN

Nanotechnologie en nanomaterialen bieden oplossingen voor heel wat wereldwijde vraagstukken zoals duurzame energievoorziening, volksgezondheid en watervoorziening. Maar binnen de samenleving leeft er twijfel over de veiligheid van deze materialen.

Nanomaterialen zijn nochtans zoals andere stoffen. Sommige materialen zijn toxisch, andere niet. Daarom moeten deze stoffen geanalyseerd en geregistreerd worden onder de REACH wetgeving.

België heeft een aanvullende verplichte registratie van nanomaterialen (nanoparticulaire stoffen en mengsels die die stoffen bevatten) die op de Belgische markt gebracht worden. Registranten zijn verplicht dit Belgisch registratienummer aan hun professionele klanten te communiceren. Ook hun werknemers moeten via het CPBW op de hoogte gebracht worden. Meer informatie vindt u op www.nanoregistration.be en voor leden op het essenscia extranet.

essenscia is van oordeel dat de nood aan transparantie in de keten eerder een Europese aanpak vereist. Op die manier vermijd je immers interpretatieproblemen tussen de lidstaten en een verstoorde markt.

In het kader van de essenscia leerstoel “Chair Safety Engineering” aan de KU Leuven, werd door een thesisstudent een elektronische checklist opgemaakt om de risicoanalyse van nanomaterialen op de werkplek uit te voeren. Deze checklist is gebaseerd op de control banding methodiek en suggereert in functie van de risicoklasse een aantal preventieve en risicobeheersmaatregelen. U kan deze gratis Nederlandstalige checklist opvragen via deze link.

TERUG NAAR THEMA "REACH, CLP & PRODUCTBELEID"