Memorandum 2014

essenscia en pharma.be stellen met de Europese, federale en regionale verkiezingen in het vooruitzicht hun memorandum voor. Drie principes zijn essentieel voor de toekomst van onze sector: prioriteit aan innovatie, het Europese ‘level playing field’ respecteren en een stabiel reglementair kader garanderen. Verdeeld over 8 thema’s geven we specifieke aanbevelingen voor een beleid van herindustrialisering, zowel in België en zijn regio’s als in Europa. Ontdek ze hieronder: