JONGEREN & OPLEIDING

Jongeren sensibiliseren voor het belang van wetenschap in het algemeen en chemie en life sciences in het bijzonder is een belangrijke missie voor essenscia vlaanderen.
De kennis en vaardigheden die vandaag in een chemisch of life sciences bedrijf gevraagd worden, blijken steeds complexer. Enkel door een doorgedreven samenwerking met het onderwijsveld, de vormingscentra en de diverse actoren op de arbeidsmarkt kunnen we erover waken dat ook in de toekomst de sector blijft beschikken over voldoende en goed opgeleide nieuwe werknemers.

Wetenschappen, chemie en life sciences maken een groot deel uit van ons dagelijks leven. Zij zorgen voor de ontwikkeling van producten waar we dagelijks mee in contact komen: plastic, geneesmiddelen, verven, meststoffen, vaccins, cosmetica, isolatiematerialen,…

De chemische industrie en life sciences is er ook ten dienste van andere sectoren om nieuwe oplossing te bieden:

  • Geen passief gebouw zonder goede isolatie (ramen, vloeren en daken)
  • Geen voeding voor iedereen zonder meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen
    Geen luchtige cake zonder bicarbonaat en fosfaat

Jobs en studierichtingen
De chemische en life sciences industrie is een belangrijke en grote werkgever in Vlaanderen, met meer dan 60.000 directe arbeidsplaatsen. De vergrijzing van het werknemersbestand in de sector heeft tot gevolg dat de volgende 10 jaar 20.000 werknemers vervangen zullen worden. De vraag zal zich in eerste instantie richten naar technisch en wetenschappelijk geschoolde profielen. Enerzijds zullen er veel nieuwe aanwervingen van jongeren zijn, anderzijds zet de sector ook in op verschillende projecten om werkzoekenden om te scholen tot werknemers voor de industrie. Het is daarbij ook duidelijk dat niet alleen universitaire masters welkom zijn, ook afgestudeerden uit het technisch onderwijs worden gezocht.

Vorming
Werken in de chemische en life sciences industrie staat gelijk met levenslang leren en blijvend aan competentie-ontwikkeling doen. De sector heeft specifieke opleidingscentra waar zowel werknemers, werkzoekenden als leerlingen opgeleid worden op het gebied van automatiserings- en procestechnieken (ACTA), kunststofverwerkingstechnieken (VKC), enz. Daarnaast wordt er ook nauw samengewerkt met organisaties zoals de VDAB of private opleidingsaanbieders.

Breaking Science


   Breaking Science, een website voor jongeren!

essenscia ontwikkelde met Breaking Science een website om jongeren en hun leerkrachten meer bekend te maken met de sector van de chemie, kunststoffen, farma en biotechnologie.
Op Breaking Science vindt u:

- Verrassende artikels en video’s over de wondere wereld van de wetenschap
- Een overzicht van wetenschappelijke en technische studierichtingen en eventuele beroepsmogelijkheden in de sector
- Een evenementenkalender met wetenschappelijke activiteiten

Geïnteresseerd in het laatste nieuws? Volg Breaking Science op Facebook of Twitter.