INNOVATION AWARD REALCO

30.03.2017: De enzymen van Realco houden filterinstallaties langer schoonIn heel wat industriële sectoren zijn membraanfilterinstallaties een cruciale schakel in het productieproces. Denk maar aan de zuivelsector, de bierproductie of sys-temen van drinkwaterzuivering. Biotechbedrijf Realco werkte een methode uit om membraanfilters langer schoon te houden waardoor de levensduur van de filters verlengt en de productiviteit van de installaties verhoogt. En dat allemaal dankzij de reinigende kracht van enzymen.

De reiniging van membraanfilterinstallaties vereist een bijzondere aandacht gezien hun complexiteit en de hoge kostprijs van de filters. Het rendement kan snel ach-teruitgaan door verstoppingen die het productiedebiet verlagen en bovendien kun-nen te agressieve onderhoudsproducten slijtage veroorzaken waardoor de levens-duur van de membranen wordt ingekort. Nauwkeurig onderhoud is dus essentieel.

Het biotechbedrijf Realco in Louvain-la-Neuve zet de reinigende kracht van enzy-men in voor de specifieke reiniging van dergelijke filterinstallaties. De onderneming heeft een unieke methode op punt gesteld om de staat van membraaninstallaties grondig te analyseren. Deze gepatenteerde technologie, de Fouling Analysis Kit, maakt het mogelijk om op een eenvoudige manier micro-organismen of bacteriën te detecteren die zich in de membranen kunnen ophopen.

De kit identificeert de aard van de vuilresten en bepaalt de meest geschikte reini-gingsprocedure afgestemd op de complexiteit van de installatie. Zodra de diagnose is gesteld, kan Realco via specifiek samengestelde enzymencocktails de organi-sche of anorganische vervuiling of de aanwezigheid van biofilms in de filtersys-temen adequaat aanpakken.

Dankzij dit maatwerk bereiken de installaties een optimaal hygiëneniveau. Dit ver-lengt de levensduur van kostbare filters, beperkt de duur en de frequentie van het filteronderhoud, verhoogt het rendement van de installaties en vermindert boven-dien het water- en energieverbruik. Een win-winsituatie met dank aan de enzymen.       

Ontdek hier de andere innovatieprojecten van de essenscia Innovation Award 2016.