INNOVATION AWARD iFLUX

15.06.2017: iFLUX gaat ondergronds voor een snelle en kostenefficiënte bodemsanering
Bodemverontreiniging op een zeer nauwkeurige manier in kaart brengen om saneringsprojecten sneller en efficiënter te kunnen uitvoeren. Dat is de ambitie van het jonge bedrijf iFLUX, een spin-off van de Universiteit Antwerpen en VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek. Dankzij een innovatieve technologie met ondergrondse metingen kan iFLUX 90% van de meest voorkomende verontreinigingen accuraat opsporen.

Onze nieuwe technologie met fluxmetingen maakt het mogelijk om over een bepaalde periode de verspreiding van verontreiniging in het grondwater op te volgen”, zegt CEO en mede-oprichter Tim op ’t Eyndt. “Daarvoor stoppen we een iFLUX sampler met cartridges – een cilindervormige sonde van 15 centimeter lang en met een diameter van 5 centimeter – voor een periode van één week tot zes maanden op de gewenste diepte in de verontreinigde grond. Nadien worden de sampler weer naar de oppervlakte gehaald en geanalyseerd.” 

Het innovatief karakter? Traditionele concentratiemetingen nemen slechts een ‘snapshot’ van de ondergrondse situatie en weerspiegelen uitsluitend de concentratie van een polluent op een bepaald tijdstip op een specifieke locatie. Fluxmetingen brengen op hetzelfde moment zowel de stromingssnelheid van het grondwater als de verspreidingssnelheid van de verontreiniging in kaart. Daardoor kunnen verspreidingsrisico’s van bodemverontreiniging nauwkeuriger ingeschat worden.

Complexe bodemverontreiniging gaat vaak gepaard met een eindeloos en duur saneringsproces omdat het via traditionele meetmethodes dikwijls onduidelijk blijft wat er echt onder de grond beweegt. Onze meettechnologie geeft daarentegen zekerheid over welke vervuilende stoffen in de ondergrond zitten en toont bovendien aan hoe die zich verplaatsen, met welke snelheid en in welke richtingen. Dat maakt het mogelijk om saneringen sneller, grondiger en kostenefficiënter uit te voeren”, legt op ’t Eyndt uit.

Momenteel lopen er een dozijn pilootprojecten om de effectiviteit van de technologie in de praktijk uit te testen. Het gaat hoofdzakelijk om grote industriële sites in Vlaanderen. “Tegen eind 2017 zouden we onze diensten graag over heel België aanbieden. Binnen een tweetal jaar hopen we ook de grenzen over te steken en onze technologie toe te passen in de buurlanden”, besluit op ’t Eyndt die nog op zoek is naar investeerders om de spin-off verder te laten groeien.

 
Ontdek de nieuwe reeks video’s van Les Zinnovants
!

Ontdek hier de andere innovatieprojecten van de essenscia Innovation Award 2016.