INNOVATION AWARD ECLUSE

12.01.2017: Ecluse: grootschalig warmtenet in Waaslandhaven

In februari 2017 start de bouw van Ecluse, een grootschalig warmtenet dat zes bedrijven in de Waaslandhaven van stoom en warm water zal voorzien. Met een capaciteit van 250 MW levert het nieuwe net niet alleen een grote bijdrage aan het halen van de klimaatdoelstellingen. De deelnemende bedrijven zullen ook een aanzienlijke kostenbesparing realiseren. Ecluse wordt een van de grootste stoomnetwerken in Europa.

Ecluse is een initiatief van Indaver en SLECO – twee afvalbeheerders die op een gezamenlijke site in de Waaslandhaven zes verbrandingsovens uitbaten. Met het nieuwe warmtenet zullen vijf chemiebedrijven in de buurt – ADPO, Ashland, INEOS Phenol, LANXESS en Monument Chemical – de stoom die in de ovens gegenereerd wordt, kunnen gebruiken in hun productieprocessen. Een zesde bedrijf, DP World, zal dan nog warmte afnemen op de retourleiding voor de verwarming van gebouwen. Het gaat dus om een industrieel warmtenetwerk dat stoom levert onder hogedruk, terwijl de meeste bestaande netwerken residentiële warmtenetten zijn die warm water versluizen. Op vlak van energiecapaciteit wordt Ecluse een van de grootste, zo niet hét grootste, stoomnetwerk in Europa.

Vandaag wordt de stoom van de verbrandingsovens hoofdzakelijk gebruikt voor de productie van elektriciteit”, legt Silvia Colazzo van Indaver uit. “Tegelijk maken bedrijven in de buurt gebruik van gasgestookte boilers om stoom voor hun processen te produceren. Met het nieuwe warmtenet worden beide aan elkaar gekoppeld, zodat een veel hogere energie-efficiëntie gerealiseerd wordt. Het uitschakelen van de gasboilers zorgt voor een verlaging van de CO2-uitstoot met 100.000 ton per jaar.

Verankering van de industrie

Het warmtenet levert niet alleen ecologische voordelen, maar is voor de deelnemende bedrijven ook economisch interessant. “Bedrijven krijgen energie aan een concurrentieel tarief”, zegt Silvia Colazzo. “Ze hebben een contract getekend voor tien jaar wat ook bijdraagt tot de verankering van de industrie, hier in de haven. Het net wordt bovendien gedimensioneerd voor een capaciteit die het dubbele bedraagt van de huidige vraag, zodat het een aantrekkingspool kan zijn voor nieuwe, energie-intensieve activiteiten.
Die economische meerwaarde is cruciaal geweest in het samenbrengen van de vijf partners die Ecluse mogelijk gemaakt hebben. Dat zijn Indaver, SLECO, Infrax, FINEG en Maatschappij Linkerscheldeoever. Het project kan ook een beroep doen op strategische ecologiesteun ter waarde van 10 miljoen euro. Als alles goed gaat zal het net, met een lengte van 5 kilometer, tegen eind 2017 operationeel zijn

Ontdek hier de andere innovatieprojecten van de essenscia Innovation Award 2016.