INNOVATION AWARD DEQUENNE CHEMIE

18.05.2017: Dequenne Chimie vindt reactor uit voor efficiëntere productie van boehmietIn Ghlin, niet ver van Mons, fabriceert Dequachim, onderdeel van de Groupe Dequenne, zogenaamde coagulanten of anorganische stollingsmiddelen op basis van aluminiumoxide. “Onze producten, afgeleiden van aluminium, worden onder meer gebruikt in waterzuiveringsstations voor de behandeling van drinkbaar water, maar ook voor de zuivering van industrieel afvalwater, de productie van meststoffen en in de papierindustrie”, zegt Jacques Dequenne, directeur R&D bij Dequenne.

Dequenne Chimie, een spin-off van Dequachim, diende voor de essenscia Innovation Award het innovatieproject INTENS4AL in. Het betreft de ontwikkeling van een nieuwe reactor die de efficiëntie van het productieproces gevoelig verhoogt. “Met deze reactor is het mogelijk om op continue basis dispergeerbare aluminiumoxiden te produceren. Bovendien is dit nieuwe type reactor veel compacter dan de reactoren die traditioneel gebruikt worden”, legt Jacques Dequenne uit.

De ingebruikname van deze nieuwe reactor biedt de onderneming in de eerste plaats uitzicht op belangrijke besparingen. “Dat we kunnen beschikken over een meer compacte installatie, betekent dat we een hele reeks kosten kunnen verminderen: te beginnen bij de onderhouds- en productiekosten.

De technische voordelen zijn onder andere dat de nieuwe reactor minder onderhoud vraagt en dat het continue gebruik het risico op menselijke fouten verkleint. Daardoor kan de eindgebruiker over een product van topkwaliteit beschikken, en dit aan een constant kwaliteitsniveau op een economisch voordelige manier.

In 2016 hebben we een pilootinstallatie van dit reactortype geïnstalleerd in onze fabriek”, zegt R&D-directeur Dequenne. “Daarmee zijn we gestart met de productie van een ander aluminiumderivaat: boehmiet. De daarvan vervaardigde producten worden gebruikt om slijp- en polijstmiddelen te maken of voor toepassing in katalysatoren.

Het is duidelijk dat de nieuwe reactor de onderneming heel wat voordelen biedt. “Deze innovatie moet ons toelaten om onze productiekosten in een eerste fase met 10 tot 15 procent te drukken”, geeft Dequenne aan. “Bovendien is deze nieuwe technologie, die we helemaal zelf hebben ontwikkeld en op punt gesteld, ook perfect toe te passen in het buitenland. Zo zijn we van plan om voor de Aziatische markt te gaan produceren in China, Zuid-Korea of India.” 

Ontdek hier de andere innovatieprojecten van de essenscia Innovation Award 2016.