INNOVATION AWARD ADVACHEM

16.02.2017: Advachem: van lijm naar nitraatvrije meststoffen

Vanuit de productie van lijmen voor allerhande houtpanelen specialiseerde Advachem, een bedrijf in Hautrage in de provincie Henegouwen, zich op korte tijd in een nieuw marktsegment: nitraatvrije meststoffen. Een technische innovatie die in enkele maanden tijd werd doorgevoerd.
“Wat in 2012 begon als een R&D-onderzoeksproject is intussen uitgegroeid tot een nieuw product dat radicaal verschilt van onze traditionele activiteiten”, zegt Georges Francis, directeur R&D bij Advachem. “We maken bij Advachem grondstoffen voor de productie van lijmen en harsen voor multiplex en houtvezelplaten, maar dankzij ons innovatieproject richten we ons voortaan ook op de landbouwsector met Clean Fertilizer, een nitraatvrije meststof voor de land- en tuinbouw.”
“Deze meststof dient men op het blad te verstuiven, maar er is geen risico op verschroeiing, de impact op het milieu is onbestaande en het product vervuilt de grondwaterlagen niet”, verduidelijkt Francis.

Meer rendement voor de landbouwer
Naar gelang de aard van de gewassen en de toepassingsperiode kan deze ‘groene’ meststof het rendement van graangewassen met 10 procent verhogen, waarbij ook het proteïnegehalte van de granen met zowat 9 procent toeneemt. Hetzelfde verhaal voor de aardappelteelt, waar de meststof in staat is om het rendement op te trekken met 5 ton per hectare, goed voor een productiestijging van zowat 10 procent.
“Dit kwaliteitsproduct, dat wordt gefabriceerd op dezelfde machines die we voor onze klassieke activiteiten gebruiken, laat Advachem toe om in belangrijke mate te diversifiëren”, besluit Francis. De nieuwe meststof is evident een belangrijke troef voor de onderneming die de innovatie via een patent heeft laten beschermen. 

Ontdek hier de andere innovatieprojecten van de essenscia Innovation Award 2016.