INNOVATION AWARD 2ZK

8.06.2017: Biomassa valoriseren kan voortaan ter plekke met CargoMill van 2ZKBiomassa valoriseren op de plek waar deze beschikbaar is en dit op het meest geschikte tijdstip. Een droom? Niet voor de kmo 2ZK (Tuzetka) uit Nijvel. In het kader van de essenscia Innovation Award presenteerde dit bedrijf de CargoMill. Het gaat om een mobiele en zelfaangedreven installatie die aan het werk wordt gezet daar waar de biomassa beschikbaar is. Anders gezegd: from trash to cash. Maakt niet uit of het om een lokale of seizoensgebonden en dus tijdelijke voorraad gaat.

Met de CargoMill zetten we deze biomassa om in een waardevolle en nuttige grondstof”, zegt Patrick de Jamblinne, een van de zaakvoerders van 2ZK. “Het gaat bijvoorbeeld om stro die na de oogst op de velden achterblijft of om houtafval na een bosontginning. We verdichten de materie om ze bruikbaar te maken als brandstof, meestal in de vorm van pellets. Maar onze mobiele eenheid kan eenvoudig verplaatst worden om te gebruiken in andere landbouwtoepassingen of voor de valorisatie van andere afvalstromen tot nieuwe basisgrondstoffen.

De biochemische en biomechanische behandeling van de Cargomill biedt perspectieven voor de productie van pellets als energiebron en van biohoutskool voor de landbouw, maar evengoed voor de extractie van bepaalde chemische verbindingen, namelijk suikers van het type C5-C6. Dit kan een positieve spiraal tot stand brengen en een nuttige schakel zijn in de omschakeling naar een circulaire economie en een vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen.

Na testprocedures in Oekraïne en Slovenië is de CargoMill momenteel operationeel in Waals-Brabant. Zo wordt er overwogen om de machine in te zetten in een gemeentelijke composteringsinstallatie.

Meer info: www.2ZK.eu

Op zoek naar een origineel hulpmiddel om de innovatiekracht in uw onderneming optimaal te laten renderen?
Ontdek de nieuwe reeks video’s van Les Zinnovants
!

Ontdek hier de andere innovatieprojecten van de essenscia Innovation Award 2016.