INNOVATIE & OCTROOIEN

   

De chemische en life sciences-sector is de onbetwiste innovatiekampioen. Ondernemingen uit de sector hebben € 4 miljard uitgegeven in 2016, d.w.z. 60% van de totale R&D-uitgaven van de privésector in België.

Dit is onder andere toe te schrijven aan:

 • De positie van de chemie tussen producenten van ruwe grondstoffen en talloze gebruikerssectoren. Door de grote klantendiversiteit hebben de innovaties in de sector een belangrijk hefboomeffect.
 • Het uitermate complexe en gereglementeerde proces dat inherent is aan het onderzoek naar en de ontwikkeling van geneesmiddelen en vaccins.

De verworvenheden van essenscia

Als leider op het vlak van innovatie heeft essenscia er steeds voor geijverd om zich te verzekeren van de steun van de overheden voor R&D. In samenwerking met andere sectoren en organisaties is essenscia erin geslaagd het onderzoek in België veel aantrekkelijker te maken en aanzienlijke vooruitgang te boeken op federaal en gewestelijk niveau.

Federaal niveau
 • vrijstelling van 85% op octrooi-inkomsten
 • ontwikkeling van de essenscia-octrooicel
 • oprichting van SusChem Belgium, de Belgische tak van het technologische platform SusChem Europe
 • behoud van de eenmalige innovatiepremies
 • vrijstelling van 80% van de bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers

Gewestelijk niveau
De gewestelijke adviseurs van essenscia volgen het R&D-ondersteuningsbeleid op de voet. Hun expertise maakte het mogelijk:

 • twee competitiviteitspolen op te richten: FISCH in Vlaanderen en BioWin & GreenWin in Wallonië
 • de goedkeuring van een bijzonder volledig en interessant kader voor steun aan R&D.

De innovatiehulp van essenscia

Onze experts begeleiden u doorheen het volledige innovatieproces. Samen met u bekijken ze alle aspecten van uw innovatieproject, zoals:
 • bescherming van de innovatie: octrooicel essenscia
 • informatie over beschikbare hulp
 • zoektocht naar wetenschappelijke en technische dienstverleners