PROGRAMMA INFOSESSIES 2018

In navolging van de succesvolle seminaries van de Octrooicel in 2017, organiseert essenscia dit jaar opnieuw een gevarieerde reeks van interactieve infosessies in Vlaanderen en Wallonië. Verschillende specialisten zullen een specifiek onderwerp behandelen vanuit het perspectief van de chemische sector, kunststoffen en life sciences.

1ste MODULE: ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTIONS TO SETTLE YOUR IP CONFLICT

Wanneer een inbreuk op een octrooi wordt vastgesteld, is het opstarten van een juridische procedure vaak een lang en duur proces. Soms wordt een aanspraak van een octrooihouder als onterecht ervaren en is de verweerder
geïnteresseerd om een lange en dure procedure te vermijden. Indien beide partijen instemmen, is het daarom soms interessanter om het geschil op een alternatieve manier op te lossen. Bemiddeling, expert beslissing,
versnelde arbitrage of gewone arbitrage kunnen een goed alternatief zijn. In deze infosessie zal Flip Petillion, een ervaren advocaat en arbiter, toelichten wat de diverse vormen van alternatieve geschillenbeslechting inhouden en wat de voordelen ervan zijn.
De sessie wordt afgesloten met een getuigenis van een bedrijf uit de sector.

  •  27 maart 2018 Van der Valk Hotel Nazareth Autostrade E17 9810 Nazareth


2de MODULE: IP MANAGEMENT AT EARLY STAGES: A ROADMAP FOR INNOVATION


Vaak hebben ondernemingen een innovatief idee, maar ontbreekt het hen aan een goede strategie om deze ideeën uit te werken, te beschermen en effectief te valoriseren.
In deze sessie in samenwerking met ICC Belgium (International Chamber of Commerce in Belgium), zal het bureau Gevers kort toelichten welke mogelijkheden er bestaan om ideeën al in de beginfase te beschermen. Nadien zullen Judith Bussé, Jurgen Figys en Christian Dekoninck van Crowell & Moring aan de hand van concrete voorbeelden uiteenzetten hoe ondernemingen een strategie kunnen ontwikkelen om hun ideeën adequaat te beschermen en te valoriseren. Hierbij zullen ze ook wijzen op de verschillende proceduremogelijkheden waarover rechtenhouders beschikken om hun intellectuele eigendom daadwerkelijk af te dwingen.
De sessie wordt afgesloten met een getuigenis van een bedrijf uit de sector.

  • 17 mei 2018 Van der Valk Hotel Nazareth Autostrade E17 9810 Nazareth


3de MODULE: VALUING YOUR COMPANY KNOW-HOW


De inschatting van de waarde van uw bedrijf is van bijzonder belang bij bijvoorbeeld onderhandelingen in het kader van overnames. Voor innovatieve firma’s met veel zogenaamde ‘non-tangible assets’ is het bijzonder moeilijk om de waarde van deze non-tangibles te bepalen : hoeveel is mijn patentportfolio waard vandaag en in de toekomst ? Wat is de potentiële waarde van licenties ? Wat is de waarde van mijn merken ? Maar ook, wat is de waarde van de know-how die in mijn bedrijf aanwezig is ?
De sessie wordt afgesloten met een getuigenis van een bedrijf uit de sector.

  • 16 oktober 2018 an der Valk Hotel Nazareth Autostrade E17 9810 Nazareth - SCHRIJF U HIER IN