PROGRAMMA INFOSESSIES 2018

In navolging van de succesvolle seminaries van de Octrooicel in 2017, organiseert essenscia dit jaar opnieuw een gevarieerde reeks van interactieve infosessies in Vlaanderen en Wallonië. Verschillende specialisten zullen een specifiek onderwerp behandelen vanuit het perspectief van de chemische sector, kunststoffen en life sciences.

1ste MODULE: ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTIONS TO SETTLE YOUR IP CONFLICT

Wanneer een inbreuk op een octrooi wordt vastgesteld, is het opstarten van een juridische procedure vaak een lang en duur proces. Soms wordt een aanspraak van een octrooihouder als onterecht ervaren en is de verweerder
geïnteresseerd om een lange en dure procedure te vermijden. Indien beide partijen instemmen, is het daarom soms interessanter om het geschil op een alternatieve manier op te lossen. Bemiddeling, expert beslissing,
versnelde arbitrage of gewone arbitrage kunnen een goed alternatief zijn. In deze infosessie zal Flip Petillion, een ervaren advocaat en arbiter, toelichten wat de diverse vormen van alternatieve geschillenbeslechting inhouden en wat de voordelen ervan zijn.
De sessie wordt afgesloten met een getuigenis van een bedrijf uit de sector.

 •  27 maart 2018 Van der Valk Hotel Nazareth Autostrade E17 9810 Nazareth


2de MODULE: IP MANAGEMENT AT EARLY STAGES: A ROADMAP FOR INNOVATION


Vaak hebben ondernemingen een innovatief idee, maar ontbreekt het hen aan een goede strategie om deze ideeën uit te werken, te beschermen en effectief te valoriseren.
In deze sessie in samenwerking met ICC Belgium (International Chamber of Commerce in Belgium), zal het bureau Gevers kort toelichten welke mogelijkheden er bestaan om ideeën al in de beginfase te beschermen. Nadien zullen Judith Bussé, Jurgen Figys en Christian Dekoninck van Crowell & Moring aan de hand van concrete voorbeelden uiteenzetten hoe ondernemingen een strategie kunnen ontwikkelen om hun ideeën adequaat te beschermen en te valoriseren. Hierbij zullen ze ook wijzen op de verschillende proceduremogelijkheden waarover rechtenhouders beschikken om hun intellectuele eigendom daadwerkelijk af te dwingen.
De sessie wordt afgesloten met een getuigenis van een bedrijf uit de sector.

 • 17 mei 2018 Van der Valk Hotel Nazareth Autostrade E17 9810 Nazareth


  3de MODULE: Hoe uw intellectuele eigendom in China beschermen?


  Azië, en met name de Chinese markt, heeft talrijke zakelijke mogelijkheden te bieden aan de bedrijven uit de chemische en life sciences sector. Van meet af aan is het van essentieel belang om uw innovatie goed te beschermen zodat uw inspanningen in Azië succesvol verlopen.
  Om u in dit verband te begeleiden organiseert de Octrooicel van essenscia een gratis seminarie op 16 oktober in het Hotel Van der Valk te Nazareth vanaf 12u30.
  Philippe Snel, advocaat gevestigd in Shanghai en oprichter van Sinnolabs, zal een introductie geven over het gebruik en de goede handelspraktijken in Azië, en met name China, om uw bedrijf te ontwikkelen en uzelf op de Chinese markt te vestigen.
  Valentin de le Court, IP advocaat bij DALDEWOLF en verantwoordelijk van de China Desk van het kantoor, zal daarna de beginselen benadrukken die in acht genomen moeten worden om uw intellectuele eigendom in China te beschermen. Hij zal ingaan op de recente ontwikkelingen in Chinees IP en wat dit praktisch betekent voor Belgische bedrijven die zaken doen in China.

  • 16 oktober 2018 an der Valk Hotel Nazareth Autostrade E17 9810 Nazareth - SCHRIJF U HIER IN

   

  Seminar Patentability of living matter - 3 October - Gosselies  In US, since its Supreme court arrest in 2013, it is more and more difficult to patent products issuing from living matter.

  On October 3rd, as part of the Patent Cell of essenscia, bio.be and essenscia organize an exceptional seminar about the patentability of living matter in the US and how the US and foreign companies have adapted to these new rules.

  We will welcome Mrs Ludivine COULON, lawyer specialised in patent property in (bio)pharma cases and via video-conference, a representative of the Cabinet Christenssen O’Connor, her US company partner, settled in Seattle.

  The conference will be held in English.

  Click here to register