INDUSTRIELE GASSEN

In Belgie wordt de sector van industriële en medische gassen vertegenwoordigd door essenscia.
  • Binnen essenscia wordt de “gas” behartigd via de Directors’ Meeting, die veiligheids-, milieu-, wetgevings- transport- en standardisatie-activiteiten aanstuurt van de Technische Werkgroep Gassen.
  • essenscia ondersteunt haar leden verder betreffende wettelijke, financiële of fiscale, en administratieve aspecten, en biedt steun van deskundigen aan haar leden aan.
De sector van de industriële gassen wordt in België vertegenwoordigd door essenscia.

 

Media

Sector

De productie van industriële en medische gassen in België (gegevens over 2014):
  • genereert een omzet van 1’127’000’000 euro
  • stelt 1’255 mensen tewerk
  • telt 29 sites
  • investeert  62’000’000 euro per jaar

De Europese gegevens zijn hier weergegeven.
Het gevarieerd aanbod aan producten en diensten zijn hier samengevat.

Medische gassen

Medische gassen helpen ons bij pijn of ziekte.
Zuurstof en lachgas komen van pas bij zowel levensbedreigende situaties als bij de behandeling van longziekten.
Medische gassen zijn vitaal in ons leven. Zuurstof, koolstofdioxide en verscheidene gasmengsels worden door gezondheidsexperts in ziekenhuizen en elders gebruikt voor een brede waaier aan toepassingen waaronder ademhalingsproblemen, pijnbehandeling of verdoving.
Zuurstof wordt gebruikt om patiënten met chronische obstructieve longziekten (wereldwijd wordt dit tegen 2030 verwacht de voornaamste doodsoorzaak te worden)te helpen ademen,
Lachgas mengsels bieden pijnstilling en confort aan moeders bij de bevalling, maar worden ook therapeutisch gebruikt in combinatie met beademing bij pasgeborenen.
De calibratiegassen worden gebruikt om de betrouwbaarheid en accuraatheid van medische toestellen te handhaven, en maken een accurate diagnose mogelijk.

Industriële gassen

De sector van de industriële gassen vormen een belangrijke pijler waarop vele van de strategische industriële sectoren in België steunen.
Industriële gassen worden in een veelheid van processen uit het dagelijkse leven aangewend, en nemen in vele van die gevallen een cruciaal rol in.
Industriële gassen worden niet alleen in vele traditionele industrieën zoals lassen of metaalsnijden aangewend, maar ook de meeste verpakte voedingswaren die we kopen. Zuurstof, stikstof en kooldioxide worden bijvoorbeeld veelvuldig toegepast om de atmosfeer van de verpakte voeding te wijzigen opdat het voedsel langer vers blijft.
  • Argon en helium worden in airbags aangewend.
  • Zuurstof wordt bij staalproductie, in waterzuivering, …. aangewend.
  • Vele blusapparaten bevatten kooldioxide.
  • Acetyleen en propaan worden gebruikt voor metaalsnijden en argon bij lassen.

Propere energie

Gassen leiden de weg naar nieuwe energie technologieën, waaronder waterstof brandstofcellen, LNG, CNG en “carbon capture and storage” (of “CCS”).
Het gebruik van gassen zoals CNG, LPG en waterstof als transport-brandstof stijgt, en biedt een milieuvriendelijk alternatief voor benzine of diesel.

 

Leden

 

   
 

 
   
Een niet gebruikte gasfles. Waar kan ik ermee terecht ?

Technische Werkgroep GAS


De Technische Werkgroep Industriële Gassen komt driemaandelijks samen en bespreekt technische, reglementaire,
milieu-,  veiligheids-, transport-, en aanverwante aspecten van de sector.

Directiecomité GAS


Het Directiecomité Industriële Gassen komt driemaandelijks samen en beslist over de belangrijkste vragen van de Technische Werkgroep, en bespreekt daarnaast ook strategische, sociale, financiële aspecten.

EIGA