GEZONDHEID, VEILIGHEID & MILIEU


 

De chemische en life sciences-industrie speelt een belangrijke rol in de oplossing van wereldwijde vraagstukken op het vlak van milieu, veiligheid en gezondheid, Haar producten vormen de basis voor o.a.

  • energiebesparing (isolatie)
  • drinkwatervoorziening (waterbehandelingsproducten)
  • een efficiĆ«ntere landbouw (gewasbescherming)
  • een betere gezondheid (medicijnen)

Terzelfdertijd evolueert de milieu-impact van de sector gunstig; ondanks een significante productiestijging hebben de bedrijven hun milieu-impact sterk teruggedrongen. Hier zijn enkele cijfers waaruit (zie ons duurzaamheidsrapport voor meer informatie) dit blijkt:

  • broeikasgasemissiereductie met 77% op 20 jaar;
  • vermindering van de verzurende emissies met meer dan 50% sinds 2001;
  • drastische vermindering van geloosde vuilvracht ;
  •  ...

De Procesveiligheid en het Welzijn op het werk wordt door de chemische en life sciences industrie als strategische en prioritair beschouwd. De organisatie van Delta Process Academy en de Leerstoel Safety Engineering illustreren deze strategie.

Dankzij de uitwerking van een goed risicobeheer, onderscheidt de sector zich door sprekende resultaten op het gebied van arbeidsongevallen en beroepsziektes, die beduidend beter zijn dan die van de verwerkende industrie in het algemeen.