essenscia brussel

 

essenscia brussel, de regionale afdeling van essenscia voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, biedt haar leden informatie, advies en concrete diensten op het vlak van regionale Brusselse materies.

De opdracht van essenscia brussel bestaat erin het voortbestaan en de ontwikkeling van bedrijven uit de chemie en life sciences in het gewest te stimuleren. De acties van essenscia brussel zijn een aanvulling op de nationale acties van essenscia om een gunstig klimaat te ontwikkelen.

essenscia brussel telt meer dan 120 ondernemingen, d.w.z. leden van essenscia die ten minste een exploitatiezetel hebben in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Alles bij elkaar zijn deze leden goed voor 8.000 arbeidsplaatsen.

In vergelijking met de twee andere gewesten van het land, worden de chemische industrie en life sciences in Brussel gekenmerkt door een oververtegenwoordiging van hoofdzetels, verkoopkantoren, onderzoeks- en analyselaboratoria. Toch zijn er een twintigtal productievestigingen, voornamelijk in de farmaceutische subsector.

Memorandum essenscia brussel/bruxelles

Werking


ALGEMENE VERGADERING
De algemene vergadering verenigt al de leden van essenscia brussel.

RAAD VAN BESTUUR
De Raad van Bestuur houdt toezicht op de acties van de gewestelijke afdeling en beslist over de beleidsprioriteiten en de strategie. Een tiental bedrijfsleiders van zowel grote ondernemingen als KMO’s uit alle subsectoren zetelen in de Raad van Bestuur:

Naam Voornaam Functie Onderneming
De Souter Paul Gedelegeerd bestuurder Therabel Pharma
 Druck  Frédéric  Gedelegeerd bestuurder  essenscia brussel/bruxelles
Eykerman Sophie Gedelegeerd bestuurder Laboratoires Belges Pharmacobel
Kummer Eric  General Manager Catalent Belgium
Malcorps Christiane Country Manager Belgium Solvay

"Heel wat internationale ondernemingen uit de sector hebben hun hoofdzetel en onderzoeksafdeling in Brussel gevestigd. De Brusselse overheid dient innovatie te ondersteunen via specifieke maatregelen en moet de optimale omstandigheden creëren om de verankering van deze bedrijven te verzekeren en nieuwe bedrijfsactiviteiten aan de trekken binnen de chemie, kunststoffen en life sciences"

Christiane Malcorps
Voorzitter essenscia brussel