ENERGIE & KLIMAAT

 

De impact van het energie- en later ook het klimaatbeleid op de industrie is één van de prioriteiten van essenscia. Elektriciteit en gas maken immers een aanzienlijk deel uit (gemiddeld 15 tot 25%) van de werkingskosten voor producten uit de energie-intensieve basischemie. Voor bepaalde producten, zoals ammoniak, chloor of industriële gassen kan dit oplopen tot het dubbele of zelfs meer. Een zekere en duurzame bevoorrading tegen competitieve voorwaarden is dus een essentieel element voor de competitiviteit van de sector.  

Daarnaast vormt de chemische industrie een hoeksteen in het mogelijk maken van efficiënte technologieën die nodig zijn voor het toekomstige EU-energiebeleid. Trouwens is ze zelf ook zeer energie-efficiënt, zoals blijkt uit de grafiek hiernaast.

Daarom is het van levensbelang dat deze industrie verder kan groeien en haar bijdrage inzake klimaat- en energie-uitdagingen kan verhogen.
In dit kader streeft essenscia naar een evenwicht tussen enerzijds de uitdagende energie- en klimaatdoelstellingen (lagere  CO2-uitstoot, betere energie-efficiëntie en een groter aandeel hernieuwbare energie) en anderzijds de aandacht voor het Europese/ internationale level playing field van onze Belgische chemie en life sciences industrie. Concreet wordt nieuw (of aanpassingen aan het) beleid op vlak van energie en klimaat nauwkeurig opgevolgd en waar mogelijk zit essenscia mee aan tafel om hieraan richting te geven en constructieve oplossingen aan te brengen, onder meer gebaseerd op een vergelijking van de aanpak in onze buurlanden.  Daarnaast informeert essenscia  haar leden op regelmatige basis over de actualia in het energie- en klimaatbeleid via mailings en nieuwsbrieven. Bovendien zijn er maandelijks interactieve overleg- en netwerkvergaderingen met de energiespecialisten van de bedrijven.

 


Sinds 1990 is de totale productie van de Belgische chemische industrie en life sciences verdrievoudigd, terwijl het energieverbruik amper met 40% is toegenomen.