DUAAL LEREN

De Vlaamse regering selecteerde de TSO-opleiding Chemische Procestechnieken als 1 van de 7 studierichtingen die vanaf het schooljaar 2016-2017 starten met het proefproject duaal leren. Bij deze nieuwe onderwijsvorm combineren leerlingen hun theoretische lessen op school met een praktijkgerichte opleiding in een chemiebedrijf. Een belangrijk deel van de lestijd, ongeveer 15 weken, vindt dus plaats op de werkvloer.

Het proefproject start vanaf 1 september 2016 in drie Vlaamse scholen:

en loopt in samenwerking met een tiental chemiebedrijven en sectorfederatie essenscia vlaanderen. Leerlingen kunnen kiezen tussen het bestaande klassieke of het nieuwe duale onderwijstraject. Beide opleidingen leiden tot een gelijkwaardig diploma, maar bij duaal leren ligt de klemtoon nog meer op leren op de werkvloer.

Chemische Procestechnieken is een Se-n-Se-opleiding die leerlingen voorbereidt op het beroep van procesoperator in de chemiesector. Se-n-Se staat voor Secundair na Secundair, het vroegere 7de jaar TSO. Deze studierichting biedt heel wat kansen op de arbeidsmarkt en zag het aantal leerlingen de voorbije vijf jaar verdrievoudigden.

essenscia vlaanderen werkt ook mee aan een proefproject duaal leren voor de kunststofverwerkende sector in de studierichting Mechanische Vormgevingstechnieken.  Dit initiatief verloopt in samenwerking met PlastIQ, VTI Tielt en 7 kunststofverwerkende bedrijven uit West-Vlaanderen. Het is de bedoeling om ook voor de farmasector een gelijkaardig opleidingstraject uit te werken.

Persoverzicht:
• Duaal leren zoekt leerlingen
• Nieuwe conceptnota ministers Crevits en Muyters belangrijke stap in uitbouw duaal leren