DELTA PROCESS ACADEMY

 

Binnen de industrie zijn procesveiligheid en veiligheid van essentieel belang. Delta Process Academy wil de behoeften aan ervaringsuitwisseling en opleiding rond procesveiligheid binnen de industrie invullen.

Delta Process Academy is een leerplatform voor industriële bedrijven om ervaringen over procesveiligheid uit te wisselen.

Tijdens workshops wisselen bedrijven ervaringen uit over een actueel thema van procesveiligheid. Twee workshops focussen specifiek op de verwerkende industrie.

Voor essenscia betekent procesveiligheid niet alleen het vermijden van incidenten, maar ook de betrouwbaarheid en de reputatie van de gehele procesindustrie versterken, zoals zij wordt gezien door onze werknemers, aandeelhouders, overheden, media en het grote publiek.

De dagelijkse werking van Delta Process Academy is in handen van essenscia vlaanderen, de federatie van de chemische industrie en life sciences. Een adviesraad en klankbordgroep, bestaande uit respectievelijk bedrijfsleiders en experten van bedrijven, werken het jaarprogramma en de gekozen onderwerpen uit die de missie van Delta Process Academy helpen te realiseren.

   

   PROGRAMMA 2018

   WORKSHOPS

   29 maart : Hazop & Batch processes (Het Pand, Gent)
   Inschrijvingen

   27 april : Transport regulation & emergency
   inschrijvingen

   20 september : Veilig werken met chemicaliën i.s.w. met Vlarip (Technopolis)
   Inschrijvingen 

   MODULES

   19-22 maart : Specialized course on Process Safety Engineering : Process safety in unit operations (Faculty Club Leuven)
   Inschrijvingen  

   23-27 april : Specialized course on Emergency management & response (Antwerp)
   Inschrijvingen  

   14-18 mei : Specialized course on safety : human & organizational factors in the process industry (Antwerp)
   Inschrijvingen  

   13-16 november : Specialized course on Mechanical integrity – Material selection & degradation phenomena (Faculty Club Leuven)
   Inschrijvingen   

    
   LEZINGEN

   Delta Process Academy : Lezingen Capita Selecta UGent – Process Safety

   13/02, 10h-12.45h
   Introduction (ir. Paul Van Steenberge)
   Theoretical and practical considerations on safety of chemical reactors: From the basics of risk analyses up to the finished implementations (LOPA/PLANOP) (ir. Frank Verschueren, FOD WASO)

   20/02, 10h-12.45h
   Turnarounds and contractor management (ir. Jos Vankevelaer, BASF Antwerpen)

   27/02, 10h-12.45h
   Catalytic Processes: Process Safety Requirements (ir. Geert Vercruysse, BASF Antwerpen)

   06/03, 10h-12.45h
   (to be determined)

   20/03, 10h-12.45h
   Hazard classification, communication and safe use of chemicals: regulatory framework (CLP, SDS, REACH) (ir. Tine Cattoor, Essenscia)

   13/03, 10h-12.45h
   Process Safety and Environmental Safety in Methyl Amines Process Technology (ir. Olivier Dewaele, Eastman-Taminco)

   27/03, 10h-12.45h
   Sustainability (dr. Saskia Walraedt, essenscia)
   17/04, 10h-12.45h
   Introduction to Process Safety Engineering – Distillation (ir. Kathleen Vanhaelst, BASF Antwerpen)

   24/04, 10h-12.45h
   Gas and dust explosions (ir. Ake Harmanny, ISMA)

   08/05, 10h-12.45h
   Energy and Climate (ir. Els Brouwers, essenscia)

   15/05, 10h-12.45h
   Hazard and Operability Study and Layer of Protection Analysis (ir. Chantal Marlé, Vinçotte)

   22/05,  10h-12.45h
   Risk analysis and Risk management (Geert Boogaerts, Essenscia)
   Q&A session (ir. Paul Van Steenberge)

   Locatie :
   Tech Lane Ghent Science Park
   Campus A, building 60.05 – 905 (indicated by the red arrow on the map)
   Auditorium Grondmechanica
   Technologiepark 914
   9052 Gent

   De lezingen zijn gratis voor de DPA leden.

   Inschrijven kan voor de volledige reeks of per lezing.
   Voor inschrijvingen kan u terecht bij Mevr. Michèle Celis (mcelis@essenscia.be) of Dhr. Geert Boogaerts (gboogaerts@essenscia.be).

    

   Wat doet delta process academy?

   • Workshops over actuele thema’s rond procesveiligheid - 6 keer per jaar
   • Cursus Advance Course Process Safety - jaarlijks
   • Academische zitting - jaarlijks
   • Leerstoel Process Safety Engineering i.s.m. KU Leuven
   • Lezingen aan de Universiteit Gent en KU Leuven binnen de masteropleidinge

   Master of Safety Engineering