DELTA PROCESS ACADEMY

 

Binnen de industrie zijn procesveiligheid en veiligheid van essentieel belang. Delta Process Academy wil de behoeften aan ervaringsuitwisseling en opleiding rond procesveiligheid binnen de industrie invullen.

Delta Process Academy is een leerplatform voor industriële bedrijven om ervaringen over procesveiligheid uit te wisselen.

Tijdens workshops wisselen bedrijven ervaringen uit over een actueel thema van procesveiligheid. Twee workshops focussen specifiek op de verwerkende industrie.

Voor essenscia betekent procesveiligheid niet alleen het vermijden van incidenten, maar ook de betrouwbaarheid en de reputatie van de gehele procesindustrie versterken, zoals zij wordt gezien door onze werknemers, aandeelhouders, overheden, media en het grote publiek.

De dagelijkse werking van Delta Process Academy is in handen van essenscia vlaanderen, de federatie van de chemische industrie en life sciences. Een adviesraad en klankbordgroep, bestaande uit respectievelijk bedrijfsleiders en experten van bedrijven, werken het jaarprogramma en de gekozen onderwerpen uit die de missie van Delta Process Academy helpen te realiseren.

   

   Programma workshops 2017

   16-20 januari : Advanced Course Master Class on Process Safety  (5-daagse) (Elzenveld Antwerpen)
   Inschrijvingen

   13-16 maart : Specialized course on process safety engineering : Process Safety in Unit Operations (4-daagse) (Faculty Club Leuven) 
   Inschrijvingen

   29 maart : DPA workshop : “Vergunningen – wat is essentieel – inspectie instrument ?” (Martinushoeve)
   Inschrijvingen 

   8-12 mei: Specialized Course on Process Safety Engineering: human & organizational factors in the process industry (5-daagse) (Hilton Antwerp)
   Inschrijvingen

   7 juni : DPA Workshop “Shutdown & contractoren” i.s.w. met Agoria (ALM Antwerpen)
   Inschrijvingen

   21 september : DPA Workshop “Veilig werken met chemicaliën” i.s.w.  met Vlarip (Technopolis)
   Inschrijvingen 

   10 oktober 2017 : DPA workshop : Instrumentele beveiliging (Martinushoeve Zandvliet)
   Inschrijvingen

   14-17 november 2017 : Specialized course on structural integrity and material degradation in the process industry (Faculty Club Leuven)
   Inschrijvingen

   28-29 november 2017 : Scientific update : Hazardous chemistry for streamlined large scale synthesis – Lindner Hotel & City Lounge Antwerp
   Inschrijvingen

   Wat doet delta process academy?

   • Workshops over actuele thema’s rond procesveiligheid - 6 keer per jaar
   • Cursus Advance Course Process Safety - jaarlijks
   • Academische zitting - jaarlijks
   • Leerstoel Process Safety Engineering i.s.m. KU Leuven
   • Lezingen aan de Universiteit Gent en KU Leuven binnen de masteropleidinge

   Master of Safety Engineering