DELTA PROCESS ACADEMY

 

Binnen de industrie zijn procesveiligheid en veiligheid van essentieel belang. Delta Process Academy wil de behoeften aan ervaringsuitwisseling en opleiding rond procesveiligheid binnen de industrie invullen.

Delta Process Academy is een leerplatform voor industriële bedrijven om ervaringen over procesveiligheid uit te wisselen.

Tijdens workshops wisselen bedrijven ervaringen uit over een actueel thema van procesveiligheid. Twee workshops focussen specifiek op de verwerkende industrie.

Voor essenscia betekent procesveiligheid niet alleen het vermijden van incidenten, maar ook de betrouwbaarheid en de reputatie van de gehele procesindustrie versterken, zoals zij wordt gezien door onze werknemers, aandeelhouders, overheden, media en het grote publiek.

De dagelijkse werking van Delta Process Academy is in handen van essenscia vlaanderen, de federatie van de chemische industrie en life sciences. Een adviesraad en klankbordgroep, bestaande uit respectievelijk bedrijfsleiders en experten van bedrijven, werken het jaarprogramma en de gekozen onderwerpen uit die de missie van Delta Process Academy helpen te realiseren.

   

   PROGRAMMA 2018

   WORKSHOPS

   20 september : Veilig werken met chemicaliën i.s.w. met Vlarip (Technopolis)
   Inschrijvingen 

   22 November : Explosie demo (Technopolis)
   Inschrijvingen

   MODULES

   13-16 november 2018: Specialized course on Mechanical integrity – Material selection & degradation phenomena (Faculty Club Leuven)
   Inschrijvingen   

   14 to 18 Januari 2019: Advanced Master Class on Process Safety (Hyllit Antwerp)
   Inschrijvingen

   18-21 maart 2019 : Specialized course on Process Safety Engineering : Process safety in unit operations (Faculty Club Leuven)
   Inschrijvingen  

   6-10 mei 2019 : Specialized course on Emergency management & response (Hilton Antwerp)
   Inschrijvingen   

   2 - 5 September 2019: Specialized course on Hazard Analysis of Reactors, chemicals and Processes (Het Pand, Gent)

   November 2019: Specialized course on Mechanical integrity - Material selection & degradation phenomena

   December 2019: Specialized course on Human & Organisational Factors

   Wat doet delta process academy?

   • Workshops over actuele thema’s rond procesveiligheid
   • Cursus Advance Course Process Safety - jaarlijks
   • Specialized Courses i.s.m. Universiteit Gent
   • Academische zitting - jaarlijks
   • Leerstoel Process Safety Engineering i.s.m. KU Leuven
   • Lezingen aan de Universiteit Gent en KU Leuven binnen de masteropleidinge

   Master of Safety Engineering