BUILDCHEM

De bouwsector staat voor grote maatschappelijke uitdagingen: energiebesparing, besparen van materialen, duurzaam omgaan met water, duurzaam vervoer van goederen en mensen, de bevolkingstoename en een aangenaam leefklimaat creëren binnen en buiten. Tegelijk wil de bouwsector actief meewerken aan de duurzame renovatie van het gebouwenpark van de overheid om zo de Europese 20-20-20-doelstellingen te halen: 20% minder energieverbruik, 20% energie uit hernieuwbare energiebronnen, 20 % minder uitstoot van broeikasgassen.

Om hieraan tegemoet te komen, hebben de Vlaamse Confederatie Bouw, Federplast en essenscia begin 2013 de handen in elkaar geslagen in het project Buildchem, met als missie en motto: samen toekomst bouwen. Buildchem verenigt diverse groepen van bedrijven actief in de hele waardeketen bouw met als doel tot cross-sectorale samenwerkingen te komen die tot innovatieve oplossingen leiden die duurzaam zijn voor mens en milieu. De ervaringen van de deelnemers aan Buildchem en de aanbevelingen voor de toekomst werden gebundeld in het boek ‘Samen toekomst bouwen’
Het Buildchem-project werd mogelijk gemaakt dankzij de steun van het Agentschap Ondernemen via de projectoproep ‘Fabrieken van de Toekomst’ in het kader van het Nieuw Industrieel Beleid.”