BIO.BE

Bio.Be is de federatie voor Belgische bedrijven actief in biowetenschappen en biotechnologie en ressorteert onder de koepel van essenscia (chemie & life sciences).Bio.Be vertegenwoordigt de belangen van haar leden op legislatief en normerend vlak en dit op verschillende beleidsniveaus (Be, EU, OESO).Haar opdracht is de realisatie van een stabiel wettelijk kader, in lijn met de innovatietrend, de essentiële factor voor de economische duurzaamheid en groei van de tewerkstelling in deze sector.

Bio.Be volgt hiertoe

  • het beleid in België nabij op en organiseert overleg met de beleidsverantwoordelijken*;
  • als nationaal associatie contactpunt (NAC) van EuropaBio - de Europese biotechnologie federatie - het Europese beleid op de voet;
  • het biotechnologieoverleg binnen de OESO,

en kan zo continu benchmarken en inspelen op de noden van haar leden. 

Bio.Be kan steunen op de synergie binnen de essenscia groep (productgroepen en pharma.be) en heeft toegang tot de beschikbare expertise van o.a. het KMO-bureau,de octrooicel, Invest in biopharma, REACH, de projecten FISCH, BIOCHEM, CINBIOS en tot het uitgebreid netwerk van partners (VBO, VOKA, UWE, BECI, CEFIC, Business Europe).

* Bio.be maakt ook deel uit van de high level group essenscia/federale regering en R&D biopharma platform/federale regering

 

The essenscia/bio.be general assembly and seminar 18.02.14

The essenscia/bio.be General Assembly and seminar (18.02.14) was a success. 7 political parties (OpenVLD, CD&V, Groen, NVA, CdH, MR, Ecolo) participated in the debate and explained their intentions about innovation and biotechnology. The debate was lead by Mr. Van Biervliet (VIB) and MR. De Kerpel (KBC Securities). Starting point were our Memorandum, Annual Report,  testimonials from our companies (see video below) and the presentations of  Deloitte (Scientific and Economic footprint of the Flemish Biotech), NautaDutilh (Belgian TTOs and their spin-offs. A match made in heaven?) and Biocom (The Biotech sector in Switzerland, Austria and Germany, a OECD study). This gave a good view of the current situation in Belgium and abroad, as well as what the policy should be to keep our biotech sector on the top level.


EFIB, ‘European Forum for industrial biotechnology and biobased economy’ 1& 2.10. 2013 - BrusselEFIB, het ‘European Forum for industrial biotechnology and biobased economy’, dat op 1 en 2 oktober 2013 plaatsvond te Brussel in samenwerking met EuropBio en essenscia/bio.be, was een succes. Dit mede door de actieve medewerking van een aantal van onze bedrijven als Galactic, Ecover, Solvay, SNS Lavalin, Clever Consult en Proviron, alsook van onze partners op onze Belgianbooth@EFIB : Greenwin, Valbiom, essenscia wallonie, GBEV, FlandersBio, Cinbios, Fisch en essenscia Vlaanderen.

Premier Di Rupo stelt in zijn videoboodschap dat transitie en innovatie de sleutel elementen voor de toekomst zijn en het duurzaam gebruik van biomassa daar een onderdeel van is. Hij erkent ook op basis de essenscia/bio.be studie “Towards a Belgian and regional strategy for a biobased economy”, dat er nog werk aan de winkel is voor de federale regering. Wij pleiten onder meer voor een interne afstemming binnen de federale overheid en de opmaak van een globale visie in overleg met de gewesten.

De nood aan stabiliteit en rechtszekerheid voor deze sector op lange termijn werd in het afsluitend debat nog sterk benadrukt door dhr. Wim Michiels, CEO Proviron, hier in discussie met dhr. Antonio di Guilio, DG Research, Europese Commissie

   
.

Interactie met haar leden

Bio.Be heeft een directe interactie met haar leden via haar 3 verticale werkgroepen:
  1. Gezondheid of rode biotechnologie
  2. Landbouw of groene biotechnologie
  3. Biogebaseerde of witte biotechnologie
Alsook via haar horizontale werkgroepen rond ISO/CEN normen, intellectuele eigendom, start-ups en KMO's.

De ingenomen standpunten worden via de Bio.Be issue sheets** gecommuniceerd.

Bio.be:
  • organiseert zowel voor haar leden als voor de relevante stakeholders de nodige vorming.
  • promoot en vertegenwoordigt haar leden binnen andere relevante organisaties en instanties in binnen- en buitenland.
  • werkt samen met andere federaties, netwerkorganisaties, academici als met verschillende actoren uit het middenveld en faciliteert overleg ertussen.

**Cells and tissues (ATMPs, Hospital exemption), Clinical trials, Biosimilars, Orphan drugs: Coexistence, Low level presence, Implementing regulation, Socio-economic, Re-Nationalisation; Biofuels, Biomass, Waste legislation, Ecolab, Reach; ISO Biotechnology, CEN biobased; IP biotechnology, Strategy biobased economy.