Gaan uw invoerrechten omhoog vanaf 2014?

Terug naar de agenda
25 | 06
Enkel voor leden
thema
Internationaal ondernemen & business Development

Gaan uw invoerrechten omhoog vanaf 2014?
25 | 06
13:30 - 15:00
Diamant Building, Boulevard Auguste Reyerslaan 80, 1030 Brussel

Wat is het SAP-systeem?

Het SAP-systeem is sinds de invoering ervan in 1971 een belangrijk instrument voor het handelsbeleid van de Europese Unie. Ontwikkelingslanden kunnen hun producten tegen preferentiële voorwaarden op de EU-markt afzetten (d.w.z. invoerders betalen verminderde invoerrechten). Er bestaan op dit moment 3 regelingen:
1. De algemene regeling
Betreft 176 landen en gebieden en 6300 tarieflijnen die bij invoer op het grondgebied van de EU lagere douanerechten genieten of zelfs vrijgesteld zijn van heffingen.
2. De ‘SAP+’-regeling
Richt zich op de meest kwetsbare landen die een aantal essentiële akkoorden op het gebied van arbeids- en mensenrechten, milieu en goed bestuur geratificeerd en daadwerkelijk hebben uitgevoerd.
3. De ‘MOL’-regeling (everything but arms)
De 50 minst ontwikkelde landen (MOL) krijgen voor al hun producten, behalve wapens en munitie, vrijstelling van douanerechten bij invoer in de EU. Daarnaast loopt voor de invoer van rijst en suiker de liberalisering nog.

Herziening SAP-systeem vanaf 1 januari 2014
Eind vorig jaar hebben de Europese instellingen een akkoord bereikt over de herziening van het SAP-systeem, met als doel het systeem aan te passen aan de gewijzigde mondiale situatie en efficiënter te maken, zodat het beter beantwoordt aan de specifieke behoeften van de begunstigde landen. Het zwaartepunt van de preferenties zou komen te liggen in de landen die er het meest behoefte aan hebben (minst ontwikkelde landen, lage-inkomenslanden en lagere middeninkomenslanden). Concreet betekent dat huidige lijst van 176 landen zal gereduceerd worden tot een 80-tal. Landen zoals Brazilië, Saudi-Arabië en Rusland zullen niet langer de preferentiële tarieven genieten.

Lees hier meer informatie over de herziening van het SAP-systeem.

Bij uw elektronische inschrijving kunt u in het vak 'Opmerkingen' desgewenst de vragen noteren die u zeker aan bod wilt zien komen (bv. specifieke productcodes op bepaalde landen). De gastspreker tijdens de infosessie is een vertegenwoordiger van de Europese Commissie.

Details contactpersoon

Laurence BAUDESSON
lbaudesson@essenscia.be

Inschrijving - Inscription Terug naar de agenda