Studiedag productbeleid: 2013: meer dan REACH registratie alleen

Terug naar de agenda
25 | 04
Publiek
thema
REACH, CLP & Productbeleid

Studiedag productbeleid: 2013: meer dan REACH registratie alleen
€ 250,00
€ 300,00
25 | 04
09:00 - 16:30
Diamant Brussels Conference & Business Centre, Auguste Reyerslaan 80, 1030 Brussel

Niet alleen de volgende REACH registratiedeadline voor stoffen tussen 100 en 1000 ton nadert met rasse schreden, maar ook de eerste autorisatieaanvragen voor zeer zorgwekkende stoffen moeten dit jaar ingediend worden. Hiermee wordt een van de laatste REACH processen opgestart. Het is dus niet omdat de Commissie onlangs na evaluatie van de wetgeving heeft besloten dat de REACH wettekst niet moet gewijzigd worden, dat er geen ‘nieuwe’ uitdagingen meer zijn. Nieuwe bedrijven stappen op de REACH trein, de identificatie van nieuwe zeer zorgwekkende stoffen gaat onverminderd door en vraagt opvolging van bedrijven, veiligheidsinformatie moet geïmplementeerd en doorgegeven worden ... en parallel moeten stilaan ook de mengsels ingedeeld worden volgens CLP.

essenscia nodigt u dan ook graag uit op de volgende studiedag productbeleid op 25 april waarop verschillende actuele onderwerpen van REACH en CLP verduidelijkt worden, zowel voor de producenten als downstream gebruikers.

Programma:
8u30 Welkomstkoffie
9u10 Welkomstwoord van de voorzitter (André Aarts - Solutia)
9u15 ECHA’s ervaringen met REACH – tips voor de industrie en KMO’s (Geert Dancet - ECHA)
9u40 Besluiten van de REACH review en Voorstelling Roadmap 2020 (Eva Patricia Hualde Grasa - DG Enterprise)
10u05 Feedback REACH en CLP handhaving in België (Robert Martens - Federale Milieuinspectie)
10u30 Vraag & antwoord
10u45 Pauze
11u15 R van REACH: 2e registratiedeadline in zicht: getuigenis (André Aarts – Solutia/Eastman)
11u40 A van REACH: hoe een autoristatie van een zeer zorgwekkende stof aanvragen? (Alain Vassart – Arcadis)
12u10 stand van zaken implementatie REACH en CLP bij de essenscia leden (Tine Cattoor -essenscia)
12u25 Vraag & antwoord
12u40 Lunch
14u00 Omschakeling indeling van mengsels naar CLP (Saskia Walraedt – essenscia)
14u20 Rubriek 8 van het veiligheidsinformatieblad: hoe de juiste handschoen kiezen? (Ann Van Den Borre – Ansell)
14u50 Vraag & antwoord
15u05 Pauze
15u35 Wanneer en hoe een downstream user- chemische veiligheidsbeoordeling uitvoeren en melden (An Jamers Apeiron)
16u05 Hoe informatie uit blootstellingsscenario’s doorgeven voor mengsels (Steven Van de Broeck – essenscia)
16u35 Vraag en antwoord
16u50 Afsluiting en drink

De presentaties worden gegeven in de moedertaal van de spreker. Een simultaanvertaling Nederlands/Frans is voorzien.

Doelgroep: milieucoördinatoren en -verantwoordelijken, preventieadviseurs en veiligheids- verantwoordelijken, procesingenieurs, productieverantwoordelijken, regulatory affairs, opstellers veiligheidsinformatiebladen, producenten/importeurs chemische producten, gebruikers, algemeen directeuren en zaakvoerders, beleidsadviseurs, …

Details contactpersoon

Beatrice TOMMELEIN
btommelein@essenscia.be

Disclaimer

essenscia is erkend als opleidingsverstrekker in het kader van de KMO portefeuille. Bedrijven die hier gebruik van kunnen maken, worden voor 50% gesteund door de Vlaamse Overheid. Gelieve aan te duiden op uw inschrijvingsformulier of u hiervan gebruik kan maken. U ontvangt dan verdere instructies bij de bevestiging van uw inschrijving.

save the date_journee d'étude politique des produits 20130425.pdf save the date_studiedag productbeleid 20130425.pdf Terug naar de agenda