Intensieve CLP Opleiding voor formulatoren

Terug naar de agenda
21 | 05 - 11 | 06
Publiek
thema
REACH, CLP & Productbeleid

Intensieve CLP Opleiding voor formulatoren
€ 1200,00
€ 2000,00
21 | 05 - 11 | 06

De omschakeling naar de CLP verordening voor het indelen, etiketteren en verpakken van gevaarlijke stoffen en mengsels, is geen 1 op 1 omzetting van de stoffen- of preparatenrichtlijnen. Het impliceert grondige veranderingen in de manier waarop chemische producten worden ingedeeld en geëtiketteerd.
Daarom biedt essenscia een intensieve opleidingscyclus CLP voor formulatoren. Deze praktijkgerichte opleiding geeft achtergrond over de verplichte testen, gaat dieper in op potentiële valkuilen en wijst op de voornaamste veranderingen ten opzichte van de bestaande richtlijnen. Hiervoor werkt essenscia samen met deskundigen uit de Universiteit Gent en diverse kenniscentra. Deelnemers krijgen de kans om vooraf specifieke vragen in te sturen en aan de hand van talrijke voorbeelden en oefeningen uit de praktijk wordt deze ingewikkelde materie verhelderd. Na elk onderdeel krijgen de deelnemers een opdracht om de opgedane kennis in te oefenen.

Waar? Alle opleidingen gaan door in het Centre Environmental Science & Technology (CES&T) van de Universiteit Gent, J. Plateaustraat 22, 9000 Gent.

Wanneer? Dinsdag 21 mei, 28 mei, 4 juni en 11 juni 2013 telkens van 9u30 tot 16u00.

Inschrijven per afzonderlijke module is ook mogelijk.

Voor wie? Iedereen die op weg wil gezet worden bij de conversie van de indeling van hun producten volgens de CLP. CLP voorkennis is niet noodzakelijk.

Inschrijvingsgeld (excl. BTW):
  •     Leden essenscia: 330 € per sessie of 1.200 € voor de volledige cyclus
  •     Niet leden essenscia: 530 € per sessie of 2.000 € voor de volledige cyclus
Inbegrepen in deze prijs: syllabus, koffiepauze in de voor- en namiddag, broodjeslunch, getuigschrift

Algemene inleiding tot CLP, bespreking indeling voor fysische gevaren, praktische aspecten humane toxiciteit.
€ 330,00
€ 530,00
21 | 05
09:30 - 16:00
Centre Environmental Science & Technology (CES&T) , J. Plateaustraat 22, 9000 Gent

Algemene kadering CLP:
In deze sessie wordt een algemene inleiding tot de CLP wetgeving gegeven met een overzicht van de verplichtingen van een bedrijf en een plan van aanpak voor de omschakeling naar CLP wordt voorgesteld (essenscia)
Indelen van stoffen en mengsels volgens CLP: Hoe omgaan met geharmoniseerde classificaties.
Hoe komt een stof op de lijst met geharmoniseerde classificatie, wat te doen wanneer de eigen indeling niet overeenkomt met de geharmoniseerde classificatie (essenscia)
Indelen van stoffen en mengsels volgens CLP: luik fysische eigenschappen.
In deze sessie worden de indelingscriteria voor de fysische gevaren toegelicht met bijzondere aandacht voor de wijzigingen tegenover de vorige wetgevingen en wordt een relatie gelegd met de transportwetgeving (BIG)
Praktische aspecten humane toxiciteit in het kader van CLP: deelnemers krijgen hier een overzicht van de testmethodes en achterliggende studieplannen. (Iris Lutea)

Indelen volgens CLP voor humane toxiciteit
€ 330,00
€ 530,00
28 | 05
09:30 - 16:00
Centre Environmental Science & Technology (CES&T), J. Plateaustraat 22, 9000 Gent

Indelen van stoffen en mengsels volgens CLP: luik humane toxiciteit
Tijdens dit luik, verspreid over 2 sessies, worden  aan de hand van talrijke voorbeelden de specifieke criteria voor de verschillende gezondheidsgevaren en de rekenregels voor mengsels besproken. De verschillen tussen de stoffen- en preparatenrichtlijn en de CLP-verordening alsook de wijzigingen n.a.v. de 2de ATP worden verduidelijkt. (BIG)
Oefeningen humane toxiciteit CLP:
In groep wordt de leerstof geoefend op “real life” cases. (BIG)
Opgave huiswerk indelen voor humane toxiciteit (Arche)

Indelen volgens CLP voor ecotoxiciteit
€ 330,00
€ 530,00
04 | 06
09:30 - 16:00
Centre Environmental Science & Technology (CES&T), J. Plateaustraat 22, 9000 Gent

Praktische aspecten ecotoxiciteitstesten in het kader van CLP:
wat zijn de achterliggende testen, wat zijn de valkuilen, hoe data interpreteren (Prof. Janssen)
Rondleiding en demo in het Laboratorium van milieutoxicologie en aquatische ecologie, Universiteit Gent (Prof. Janssen)
Indelen van stoffen volgens CLP: luik Ecotoxiciteit
De eigenschappen waarop de indeling wordt gebaseerd worden aan de hand van talrijke voorbeelden grondig toegelicht: acute en chronische toxiciteit, biologische afbreekbaarheid en bio-accumulatie, alsook het bepalen van de waarde van de M-factor voor zeer ecotoxische stoffen. Bijzondere aandacht wordt gegeven aan de wijzigingen door de 2de ATP, de speciale gevallen zoals onstabiele stoffen, moeilijk oplosbare stoffen, metalen… . In het tweede deel wordt de ecotoxiciteit voor mengsels besproken. (Arche)
Oefening CLP ecotoxiteit (Arche):
in groep worden de criteria en rekenregels voor ecotoxiciteit in oefeningen toegepast.
Feedback thuiswerk humane toxiciteit + opgave huiswerk indelen voor ecotoxiciteit (Arche)
Opgave huiswerk indelen voor ecotoxiciteit (Arche)

Indelen via niet-test methodes, etiketteringsvoorschriften, relatie met andere wetgevingen
€ 330,00
€ 530,00
11 | 06
09:30 - 16:00
Centre Environmental Science & Technology (CES&T), J. Plateaustraat 22, 9000 Gent

Indelen van stoffen en mengsels volgens CLP:
Gebruik van bridging principles, read across en QSARs en alternatieve testen. CLP voorziet, naast het indelen op basis van data uit testen, ook niet-test methodes. In dit luik worden de bridging principles, read across en QSARs toegelicht. Ook alternatieve testen zoals in-vitro testen komen hierin aan bod. Inclusief demo voor het gebruik van QSARs (VITO)
Van indeling naar etiket en verpakking, selectie van P-zinnen.
Overzicht van de etiketteringselementen en de relatie met transportlabelling. Hoe P-zinnen selecteren. Etikettering van kleine verpakkingen. Demo CLP handleidingstool. (essenscia)
Integrale oefening:
Klassikaal wordt vertrekkende van de informatie uit de SDS’en van de ingrediënten de indeling van het mengsel voor alle eindpunten ingeoefend. (Arche)
CLP en de impact op andere wetgevingen.
Een gewijzigde indeling volgens CLP heeft ook een impact op afgeleide wetgevingen zoals  de Vlarem- en Sevesowetgeving. (essenscia)

Details contactpersoon

Katrien VAN DER PLAETSEN
kvanderplaetsen@essenscia.be

Terug naar de agenda