Milieuforum

Terug naar de agenda
20 | 03
Publiek
thema
Gezondheid, Veiligheid, Milieu

Milieuforum
20 | 03
09:00 - 12:30
Ineos Oxide, Haven 1053 – Nieuwe Weg 1 , Zwijndrecht

Programma :

9h00 Onthaal

9h30 Toelichting VMM:
- Waterbeleidsnota 2020-2025 (John Emery)
- Beoordelingskader impact oppervlaktewater conform Wezer-arrest en KRW (Jeroen Vanhooren & Anja Van Geyt)
- Droogteplan (Sven Verbeke)

10h30 Voorstelling project KO water (Valerie Verjans - Watercircle)

10h45 Koffiepauze

11h15 Overzicht van actuele "milieu"dossiers door An Maes (essenscia):
- Vlarem III trein (LVOC-omzetting)
- Algemene evaluatie omgevingsvergunning nav update BREF LVOC of LCP, inclusief toetsing CWW
- Discussie Ecotox
- Catalisti-project Ecotox
- Vlaremtrein 2019
- Stand van zake BBT Inkuiping
- Europa: 
* Update BREFs 
* Water framework Directive: evaluatie 
* Richtlijn Industriële Emissies: herziening
- …. 

 12h15 Broodjeslunch 

Details contactpersoon

Michèle CELIS
mcelis@essenscia.be

Terug naar de agenda