Vlarip workshop: Melding aan het antigifcentrum

Terug naar de agenda
21 | 03
Publiek
thema
REACH, CLP & Productbeleid

Vlarip workshop: Melding aan het antigifcentrum
€ 275,00
€ 385,00
21 | 03
13:30 - 16:00
Nieuwgoed Seminariecentrum, Grotesteenweg Zuid 8, 9052 Gent


Artikel 45 van CLP wil de in te dienen informatie aan de nationale antigifcentra harmoniseren. Vanaf januari 2020 moet een nieuw aanmeldsysteem in voege treden. Deze workshop gaat dieper in op de huidige en toekomstige aanmeldingsverplichtingen in België en geeft een stand van zaken.

Programma
1.    Verwelkoming en Mededingingsrecht
2.    Inleiding
3.    Verplichtingen volgens CLP artikel 45 en annex VIII
       a.    Stand van zaken invoering in EU
       b.    Openstaande punten
       c.    Discussie en ervaringsuitwisseling
4.    Gebruik van UFI (unique formula identifier)
       a.    UFI aanmaken
       b.    UFI op etiket en in VIB
       c.    Discussie en ervaringsuitwisseling
5.    Coffee break
6.    Melding aan het Belgisch antigifcentrum
        a.    Huidige situatie
        b.    Nieuwe situatie volgens art 45
        c.    Discussie en ervaringsuitwisseling
7.    Q & A

Details contactpersoon

Sandrine GEORGES
SGeorges@essenscia.be

Terug naar de agenda