Bedrijfsabonnement VLARIP 2019

Terug naar de agenda
31 | 01
Publiek
thema
REACH, CLP & Productbeleid

Bedrijfsabonnement VLARIP 2019
€ 1250,00
€ 2500,00
31 | 01
00:00 - 00:00
essenscia, Gent of Mechelen

Bedrijfsabonnement VLARIP

Bedrijven die inschrijven via een bedrijfsabonnement:

-  hebben de mogelijkheid om één persoon van het bedrijf aan alle (9) workshops te laten deelnemen 
-  hebben toegang tot het VLARIP-extranet
-  kunnen beroep doen op de VLARIP- projectleiders voor bedrijfsspecifieke vragen

1 bedrijfsabonnement geeft het recht om één persoon van het bedrijf aan alle workshops te laten deelnemen – deelnemende persoon per workshop vrij te kiezen – wenst men meerdere personen per bedrijf gelijktijdig aan een workshop te laten deelnemen, dient per persoon een bedrijfsabonnement afgesloten te worden. Noteer onderaan in het vak 'commentaar' de naam, functie en het e-mailadres van de cursist(en).

Kostprijs (excl. BTW): 
- (geassocieerde) leden essenscia: 1.250 €   
- niet leden essenscia: 2.500 €

Overzicht workshops 2019

17/01/2019, Brussel: Handhaving
21/02/2019, Mechelen:Voorbereiding op Brexit
21/03/2019, Gent: Melding aan het antigifcentrum
25/04/2019, Gent: GHS-implementatie wereldwijd
23/05/2019, Brussel: REACH analoge wetgeving wereldwijd
19/09/2019
, Mechelen: Werken met chemische stoffen in de praktijk (ism DPA)
24/10/2019
, Brussel: Autorisatie & restrictie en SVHC communicatie in the supply chain
21/11/2019, Gent: Aandachtspunten kwaliteit veiligheidsinformatieblad
12/12/2019, Mechelen: Safe use mengsels in het veiligheidsinformatieblad

essenscia is erkend door het Vlaams Gewest als dienstverlener voor KMO-portefeuille voor de pijler Opleidingen met als erkenningsnummer DV. O110119.  Gelieve op uw KMO-aanvraag het volgende te vermelden: 
- Bedrag exclusief BTW 
- Totaal aantal uren van de opleiding (23 uren) 
- Naam en voornaam van de cursist(en)

Details contactpersoon

Isabelle DESCAMPS
idescamps@essenscia.be

Disclaimer

essenscia is erkend door het Vlaams Gewest als dienstverlener voor KMO-portefeuille voor de pijler Opleidingen met als erkenningsnummer DV. O110119. 
Het Vlaams Gewest betaalt 40% van de opleidingskosten terug voor kleine ondernemingen en 30% voor middelgrote ondernemingen.

Gelieve op uw KMO-aanvraag het volgende te vermelden:
 
- Bedrag exclusief BTW 
- Totaal aantal uren van de opleiding (23 uren) 
- Naam en voornaam van de cursist(en)

Uw subsidieaanvraag dient ten laatste 14 dagen na de start van de opleiding zijn aangevraagd, dus ten laatste op 30 januari 2019.

Op deze website vindt u de aanvraagprocedure en belangrijke informatie over de subsidies die u mag aanvragen.

Terug naar de agenda