DPA workshop Transport regulation and emergency

Terug naar de agenda
27 | 04
Publiek
thema
Transport & Logistiek

DPA workshop Transport regulation and emergency
27 | 04
08:00 - 16:00
Hilton Antwerpen, Groenplaats, 2000 Antwerpen

Naast productie van onze goederen blijft veilig transport van deze een belangrijke schakel in onze waardeketen.  Tijdens deze sessie focussen we eerst op de geldende reglementering voor het transport van gevaarlijke goederen. Dit transport is enerzijds geborgd door product specifieke reglementering en anderzijds door algemene regelgeving die een grote invloed heeft op veilig transport. Het wettelijk kader van dit transport wordt toegelicht door twee specialisten uit de transportsector.

Een groot deel van onze transporten hebben een Europese insteek wat maakt dat een sectorale Europese benadering noodzakelijk is. De sector heeft een aantal tools en good practices uitgewerkt die veilig transport kunnen waarborgen. In de twee sessie van de dag worden deze door Jos Verlinden, Director Logistics and Responsible Care, CEFIC, toegelicht.

Ondanks al de voorzorgen kan een vrijzetting tijdens transport niet uitgesloten worden. Voor een beperkte vrijzetting zijn commerciële partners een goede oplossing. SGS Ewacs brengt tijdens de namiddag sessie op locatie een voorstelling van hun ervaringen en stelt hun middelen voor om de gevolgen tot een minimum te beperken.

Deze workshop is gratis voor de leden van Delta Process Academy, gratis voor de leden van de werkgroep tranport, essenscia.


Programma :

08.00    Ontvangst en koffie

08.30    Opening: Geert Boogaerts, Senior advisor Process Safety – essenscia 

08.45    An overview of the transport legislation focussing on road Serge De Wolf &
             Michael 
Bogaert, Febetra, Belgium How can we prevent an incident?

10.15    Koffie

10.30    Initiatives by the sector Jos Verlinden, Director Logistics and Responsible Care,
             European Chemical Industry Council, Brussels Transport safety from a European
             point of view

12.00    Lunch

14.00    Site Visit at SGS Ewacs Sarah Sanders, Tim Engels, SGS Ewacs, Antwerp Small 
             scale interventions in practice