DPA Workshop Hazop een storingsanalyse

Terug naar de agenda
16 | 03
Publiek
thema
Gezondheid, Veiligheid, Milieu

DPA Workshop Hazop een storingsanalyse
16 | 03
08:30 - 12:30
Het Pand, Onderbergen nr 1, 9000 GENT

Een belangrijk been van procesveiligheid is risicoanalyse, in de procesindustrie is de HAZOP methodologie goed ingeburgerd.
Tijdens de inleiding focussen we op enkele belangrijke aspecten. De belangrijke wisselwerking tussen de essentiële elementen van het veiligheidsbeheerssysteem en een HAZOP studie worden kort toelicht.
Vervolgens wordt het proces (voorbereiding – uitvoering en implementatie) geschetst en kritisch toegelicht. De kwaliteit van de risicoanalyse bepaalt in grote mate de kwaliteit van de risicobeheersing.
Aansluitend belichten we de toepassing binnen batchprocessen alsook het proces van de risicobeoordeling.
We sluiten af met een praktijkgetuigenis gebaseerd op de ervaringen bij enkele bedrijven.

Programma :
08.00 uur Ontvangst en koffie
08.30 uur Verwelkoming: Prof. Joris Thybaut, Catalytic Reaction Engineering Laboratory
                for Chemical Technology (LCT), UGENT 
                Opening: Geert Boogaerts, Senior advisor Process Safety – essenscia 
                Feedback over de vorige werksessies - Voorstelling van het programma –
                Inleiding van het thema.
08.40 uur Presentatie:  Olivier Dewaele - Eastman  – Invloed van het volledige proces van
                HAZOP op de kwaliteit en efficiëntie.
09.20 uur Presentatie: Joris De Keyser - Omnichem – Aanpak binnen de multipurpose
                batch industrie: afstemmen van proces en installatie.
10.00 uur Koffie
10.30 uur Presentatie: Chantal Marlé - Vinçotte – De brug tussen HAZOP en LOPA. 
11.00 uur Presentatie: Luc Wouters – Nero Engineering  – Ervaring bij verschillende
                bedrijven.
11.30 uur Workshop & Plenaire Closing
12.30 uur Lunch

 Gratis voor DPA leden.

Details contactpersoon

Michèle CELIS
mcelis@essenscia.be

Terug naar de agenda