DPA Workshop : Veilig werken met chemicaliën (i.s.w.met VLARIP)

Terug naar de agenda
20 | 09
Publiek
thema
REACH, CLP & Productbeleid, Gezondheid, Veiligheid, Milieu

DPA Workshop : Veilig werken met chemicaliën (i.s.w.met VLARIP)
20 | 09
08:30 - 12:30
Technopolis, Technologielaan 1, 2800 Mechelen

Programma :

08.00 Ontvangst en koffie
08.30  Opening : Geert Boogaerts, senior advisor process safety – essenscia  Feedback over de vorige werksessies -            Voorstelling van het programma – Inleiding van het thema.
08.40  Presentatie : Dr. Christien Lens, Bedrijfsarts, preventieadviseur Covestro  – Carcinogene agentia: Wettelijke aspecten
09.20  Presentatie : Michel Van Geel – J& J  - Hoe pakken we praktisch een risico analyse chemische agentia aan?
10.00  Koffie
10.30  Presentatie : Dr. ir. Tom Geens - Provikmo – Meten van chemische agentia volgens de standaard NBN EN 689:2018.
11.00  Presentatie : Kathelijne Jansen, 3M – Adembescherming: Aandachtspunten en evolutie.
11.30  Workshop & Plenaire Closing
12.30  Broodjeslunch en koekje