Vlarip workshop: Autorisatie en restrictie

Terug naar de agenda
18 | 10
Publiek
thema
REACH, CLP & Productbeleid

Vlarip workshop: Autorisatie en restrictie
18 | 10
13:30 - 16:00
Bluepoint Brussels, Reyerslaan 80, 1030 Brussel

Agenda:

1. Verwelkoming en Mededingingsrecht (Sofie Bracke, essenscia)
2. Autorisaties en restricties update (Sofie Bracke, essenscia)
3. Coffee-break
4. Praktijkvoorbeelden 
a. Kathy Allewaert (3M) : Communiceren doorheen de keten mbt autorisatie en restricties b. Erwin Boënne (CTF2000): uitdagingen bij substitutie
5. Ervaringsuitwisseling
6. Q & A

Details contactpersoon

Isabelle DESCAMPS
idescamps@essenscia.be

Terug naar de agenda