Vlarip workshop: REACH analogen wereldwijd

Terug naar de agenda
19 | 04
Publiek
thema
REACH, CLP & Productbeleid

Vlarip workshop: REACH analogen wereldwijd
€ 250,00
€ 350,00
19 | 04
13:30 - 16:00
Bluepoint Brussels, Reyerslaan 80, 1030 Brussel

1.    Verwelkoming en Mededingingsrecht

2.    REACH-like legislation, focus on Korea and the rest of Asia, Switzerland and Russia
       by Willi Muenninghoff – REACH Centrum

3.    Coffeebreak

4.    Turkish REACH (KKDIK) by Yaprak Yüzak Küçükvar- REACH Global Services

5.    Volume tracking in REACH, K-REACH (Korea) and CSCL (Japan) by Frans Lemaire - Hemmis

6.    Q&A and exchange of experiences among participants

Indien u specifieke vragen heeft, gelieve ons deze vooraf te bezorgen zodat wij bij de voorbereiding van de sessie hiermee rekening kunnen houden.

Details contactpersoon

Isabelle DESCAMPS
idescamps@essenscia.be

Terug naar de agenda