Vlarip workshop: Registratie 2018 & dossier-updates

Terug naar de agenda
18 | 01
Publiek
thema
REACH, CLP & Productbeleid

Vlarip workshop: Registratie 2018 & dossier-updates
€ 250,00
€ 350,00
18 | 01
13:30 - 16:00
Bluepoint Brussels, Reyerslaan 80, 1030 Brussel

Details contactpersoon

Isabelle DESCAMPS
idescamps@essenscia.be

Terug naar de agenda