Bedrijfsabonnement VLARIP 2018

Terug naar de agenda
31 | 01
Publiek
thema
REACH, CLP & Productbeleid

Bedrijfsabonnement VLARIP 2018
€ 1250,00
€ 2500,00
31 | 01
00:00 - 00:00
essenscia, Gent of Mechelen

Bedrijfsabonnement VLARIP 
Bedrijven die inschrijven via een bedrijfsabonnement:

-  hebben de mogelijkheid om één persoon van het bedrijf aan alle (10) workshops te laten deelnemen 
-  hebben toegang tot het VLARIP-extranet
-  kunnen beroep doen op de VLARIP- projectleiders voor bedrijfsspecifieke vragen

1 bedrijfsabonnement geeft het recht om één persoon van het bedrijf aan alle (10) workshops te laten deelnemen – deelnemende persoon per workshop vrij te kiezen – wenst men meerdere personen per bedrijf gelijktijdig aan een workshop te laten deelnemen, dient per persoon een bedrijfsabonnement afgesloten te worden. Noteer onderaan in het vak 'commentaar' de naam, functie en het e-mailadres van de cursist(en).

Kostprijs (excl. BTW): 
- (geassocieerde) leden essenscia: 1.250 €   
-  niet leden essenscia: 2.500 €

Overzicht workshops 2018

18/01, Brussel: Registratie 2018 & dossier-updates 
22/02, Gent: Melding aan het antigifcentrum
15/03, Mechelen: GHS-implementatie wereldwijd
19/04, Brussel: REACH analogen wereldwijd
17/05, Brussel: Registratie van nanomaterialen
21/06, Gent: Dossier- & stofevaluatie
20/09, Mechelen: Werken met chemische stoffen in de praktijk (ism DPA)
18/10, Brussel: Autorisatie en restrictie
15/11, Gent: Aandachtspunten kwaliteit veiligheidsinformatieblad
14/12, Mechelen: Safe use info voor mengsels in het veiligheidsinformatieblad

essenscia is erkend door het Vlaams Gewest als dienstverlener voor KMO-portefeuille voor de pijler Opleidingen met als erkenningsnummer DV. O110119.
  Gelieve op uw KMO-aanvraag het volgende te vermelden: 

- Bedrag exclusief BTW 
- Totaal aantal uren van de opleiding (25,5 uren) 
- Naam en voornaam van de cursist

Details contactpersoon

Isabelle DESCAMPS
idescamps@essenscia.be

Terug naar de agenda