Vlarip workshop: Registratie van nanomaterialen

Terug naar de agenda
17 | 05
Publiek
thema
REACH, CLP & Productbeleid

Vlarip workshop: Registratie van nanomaterialen
€ 250,00
€ 350,00
17 | 05
13:30 - 16:00
essenscia, Reyerslaan 80, 1030 Brussel

Registratie van nanomaterialen
Opmerking: deze workshop zal gedeeltelijk in het Engels zijn

  • Verwelkoming en Mededingingsrecht (Tine Cattoor, essencia)
  • Overzicht lopende discussies op Europees niveau: definitie, REACH nano guidance documenten, EU observatorium, nationale ontwikkelingen, ….
  • Bespreking REACH bijlagen voor nanomaterials
  • Nanodefine tool to select the right identification method for your nanomaterial (Jacques-Aurélien Sergent, Solvay)
  • Coffee break
  • Verplichtingen BE nanoregister voor mengsels en eerste BE nano rapport (Tine Cattoor, essenscia)
  • Praktijkgetuigenis door André Roefs, Agfa
  • Q & A

Details contactpersoon

Isabelle DESCAMPS
idescamps@essenscia.be

Terug naar de agenda