Algemene vergadering LAB

Terug naar de agenda
18 | 04
Publiek
thema
Productgroepen

Algemene vergadering LAB
18 | 04
16:00 - 17:00
Square Brussels Meeting Center - Zaal 204, Kunstberg, 1000 Brussel

PROGRAMMA

15h30 Onthaal

16h00 Statutaire Algemene Vergadering

1.Onthaal door de Voorzitter
2. Aanwijzing secretaris en stemopnemers
3. Goedkeuring van het verslag van de statutaire Algemene Vergadering van 19 april 2016
4. Overzicht activiteiten 2016 
5. Goedkeuring van de balans en de jaarrekeningen 2016
6. Kwijting van de Raad van Bestuur  
7. Goedkeuring van het budget eigen vzw 2017
8. Bepalen van het lidgeld
9. Kandidaturen en (her)verkiezing van bestuurders
10. Goedkeuren van gewijzigde statuten
11. Het woord is aan de leden
12. Einde van de debatten

17h15 Aansluitend wordt u uitgenodigd op het jaarlijks essenscia event

Je bent van harte uitgenodigd op het jaarlijks event van essenscia, dat aansluitend doorgaat, eveneens in The Square. Meer informatie voor dit gratis event vind je hier.

Details contactpersoon

Michèle CELIS
mcelis@essenscia.be

Terug naar de agenda