Infosessie Octrooicel 1ste module: Cross-Industry learning: How to learn from others and avoid reinventing the wheel?

Terug naar de agenda
21 | 02
Publiek
thema
Innovatie & Octrooien

Infosessie Octrooicel 1ste module: Cross-Industry learning: How to learn from others and avoid reinventing the wheel?
21 | 02
13:30 - 16:30
Biznis Hotel, Zelebaan 100, 9160 Lokeren

Patent landscaping is de techniek om via octrooien van derden sneller nieuwe opportuniteiten te detecteren voor uw eigen business. Bestaande patenten, al dan niet binnen het eigen kennisdomein, kunnen een bron van informatie zijn voor uw eigen vakgebied. In samenwerking met Creax bekijken we welke tools beschikbaar zijn om uw innovaties te versnellen door gebruik te maken van de beschikbare data in octrooien en gespecialiseerde literatuur. Wanneer u geconfronteerd wordt met een nieuwe uitdaging, is de oplossing namelijk vaak al voor handen in een andere sector. Als u maar met een open blik durft kijken en abstractie maakt van uw specifieke probleemstelling.
Deze infosessie wordt aangevuld met een inspirerende getuigenis van een bedrijf.
Een gedetailleerd programma volgt.

Details contactpersoon

Isabelle DESCAMPS
idescamps@essenscia.be

Disclaimer

De infosessies zijn gratis en starten telkens om 13u30.
Indien u wenst deel te nemen aan de gratis broodjeslunch vanaf 12u30, gelieve dit aan te geven in het vak voor opmerkingen.

Terug naar de agenda