Are you a known consignor?

Terug naar de agenda
25 | 01
Publiek
thema
Transport & Logistiek

Are you a known consignor?
25 | 01
09:30 - 12:30
BRUcargo, building 706 , Brussels Airport

Nog ongeveer 5 maanden (tot 29/4/2013) resten afzenders van luchtvracht om de status van “Known Consignor” (Gekende Afzender) te bekomen volgens de Europese Regelgeving EG300/2008 en EU185/2010. Goederen verstuurd door een “Known Consignor”, zullen niet – of in beperkte mate – aan een beveiligingsonderzoek op de luchthaven van verzending onderworpen worden. Het verzenden van goederen als “Known Consignor” kan dan ook beduidende tijdswinst opleveren en transportkosten reduceren. Om het statuut van “Known Consignor” te verkrijgen moet de afzender wel zelf voorzien in een adequate beveiliging van de goederen die hij via luchtvracht verzendt. Wat een adequate beveiliging inhoudt en hoe deze in de praktijk kan gerealiseerd worden, komt uitgebreid aan bod tijdens het seminarie. Daarnaast wordt ook toegelicht hoe zal omgegaan worden met goederen die niet verzonden worden door een “Known Consignor” en wat hiervan de praktische gevolgen zijn voor de supply chain. Na de uiteenzettingen wordt er een uitgebreide Q&A-sessie voorzien en wordt de deelnemers de mogelijkheid geboden om van nabij kennis te maken met de activiteiten van een goederenafhandelaar.

Doelpubliek:

Logistieke verantwoordelijken, security verantwoordelijken, veiligheidsadviseurs, … van bedrijven die goederen via luchtvracht verzenden

Voorlopig programma:

- Onthaal
- Toelichting wettelijk kader (Directoraat van de Luchtvaart – te bevestigen)
- Hoe in praktijk uw goederen beveiligen (freight forwarder)
- Doorlichting van uw goederenbeveiliging: praktijkgetuigenis
- Screening van goederen op de luchthaven (TBAC / goederenafhandelaar)
- Q&A-sessie
- Bezoek goederenafhandelaar
- Broodjeslunch

U kunt zich niet meer inschrijven voor dit seminarie gezien het maximum aantal deelnemers is bereikt. Geïnteresseerden kunnen een mail sturen naar kv@essenscia.be. Indien er plaats zou vrijkomen en/of er wordt een 2de seminarie georganiseerd, zult u hieromtrent een e-mail ontvangen.

Bedankt voor uw begrip

Georganiseerd i.s.m.:  
               

Details contactpersoon

Katrien VAN DER PLAETSEN
kvanderplaetsen@essenscia.be

Disclaimer

Disclaimer

Access to Brussels Airport.pdf Terug naar de agenda