SHE FORUM

Terug naar de agenda
22 | 02
Publiek
thema
Gezondheid, Veiligheid, Milieu

SHE FORUM
22 | 02
09:00 - 12:30
TAMINCO, Pantserschipstraat 207, 9000 Gent

essenscia vlaanderen nodigt haar leden graag uit op de volgende sessie van haar Forum “Milieu, Veiligheid en Gezondheid”.    Het programma van 22 februari 2017 ziet er als volgt uit  :

9h00 Onthaal
9h20 Welkomstwoord door gastheer
9h30  De dienst MER heruitgevonden :  Veerle De Coster – LNE dienst MER
10h15 Onderzoeks- en saneringsplicht van waterbodems : Leo Kerkstoel – Sertius
11h00 Koffiepauze
11h30 Overzicht van actuele "milieu"dossiers :
- Omzetting BREF CWW in Vlarem III
- Fugitieve emissies
- Klimaattop
- Volgende Vlaremtrein   
Philippe Cornille en An Maes, essenscia
12h30  Broodjeslunch

Locatie : Taminco, aanmelden bij portier, Pantserschipstraat 207, 9000 Gent.