Basisvorming Productbeleid

Terug naar de agenda
05 | 02 - 28 | 03
Publiek
thema
REACH, CLP & Productbeleid

Basisvorming Productbeleid
€ 850,00
€ 1100,00
05 | 02 - 28 | 03

In februari/maart wordt opnieuw een basisvorming productbeleid aangeboden. Dit programma omvat vijf modules:

 • REACH voor nieuwe werknemers
 • REACH voor registranten
 • Inhoud en opstellen van het veiligheidsinformatieblad (VIB)
 • Inleiding tot indeling en etikettering (CLP-GHS) 
 • Transport van gevaarlijke goederen
Een bedrijfsabonnement voor de 5 modules aan gereduceerd tarief is mogelijk.

Module 1: REACH voor nieuwe werknemers
€ 200,00
€ 250,00
05 | 02
10:00 - 16:30
essenscia - Diamant Building, Auguste Reyerslaan 80, 1030 Brussel

Doelgroep:
Werknemers die voor het eerst te maken hebben met REACH. Deze opleiding is bedoeld als eerste kennismaking met de verplichtingen en uitdagingen van REACH.

Programma:

 • Wat is REACH en waarom is deze wetgeving er gekomen?
 • De verschillende rollen in REACH
 • Inleiding tot preregistratie & registratie, autorisatie & restricties en evaluaties
 • Kennismaking met REACH-IT
 • Communicatieverplichtingen in de keten
 • Handhaving REACH
 • REACH en de bedrijfsvoering

Module 2: REACH voor registranten
€ 200,00
€ 250,00
19 | 02
10:00 - 16:30
essenscia - Diamant Building, Auguste Reyerslaan 80, 1030 Brussel

Doelgroep:
Werknemers die te maken hebben met of  verantwoordelijk zijn voor REACH registraties. Tijdens deze opleiding wordt dieper ingegaan op het hoe en waarom van registreren van stoffen.

Programma:

 • Welke stoffen moeten ge(pre)registreerd worden
 • Praktische aspecten van een preregistratie & registratie: inhoud van het registratiedossier, wat is een chemical safety assessment?, registratie van tussenproducten, ...
 • Software nodig voor registratie: REACH-IT, IUCLID, Chesar
 • Datasharing: wat is data-sharing? van pre-SIEF naar SIEF? Hoe samenwerken in een SIEF? Data-sharing voor non phase-in stoffen, ...
 • Registratie 2013: aandachtspunten, tijdslijn, ...

Gewenste voorkennis:
Basiskennis van REACH. Voorkennis van IUCLID is niet nodig voor deze module.

Module 3: Inhoud en opstellen van het veiligheidsinformatieblad (VIB)
€ 200,00
€ 250,00
05 | 03
10:00 - 16:30
essenscia - Diamant Building, Auguste Reyerslaan 80, 1030 Brussel

Doelgroep:
Werknemers die verantwoordelijk zijn voor het opstellen van veiligheidsinformatiebladen of er gebruik van maken (preventieadviseurs, milieucoördinatoren, hiërarchische lijn...).

Programma:

 • Waarvoor dient het VIB en welke informatie bevat het?
 • Wanneer moet een VIB opgesteld en verstrekt worden?
 • Het huidige formaat van het VIB en de overgangsperiodes
 • Bespreking van de 16 verplichte rubrieken met extra aandacht voor de recente wijzigingen
 • Uitgebreide VIB’s door REACH
Gewenste voorkennis:
geen. Deze opleiding richt zich vooral op de vormvereisten van het veiligheidsinformatieblad en niet op de technische aspecten zoals de indelingscriteria en etikettering volgens CLP, transportwetgeving, (eco)toxicologie, ...

Module 4: Inleiding tot indeling en etikettering (CLP - GHS)
€ 200,00
€ 250,00
12 | 03
10:00 - 16:30
essenscia - Diamant Building, Auguste Reyerslaan 80, 1030 Brussel

Doelgroep:
Werknemers die omgaan met gevaarlijke producten (productie, opslag, transport…) en waarvoor inzicht in de nieuwe regelgeving betreffende indeling, etikettering en verpakken van chemische stoffen en mengsels noodzakelijk is. Deze opleiding is bedoeld als eerste kennismaking met de CLP wetgeving.

Programma:

 • Wat is ‘Classification, Labeling, Packaging (CLP) en het Globally Harmonised System (GHS) ?
 • Welke wijzigingen ondergaat de gevarencommunicatie door CLP?
 • Overzicht van de nieuwe gevaarsklassen
 • Welke veranderingen heeft CLP tot gevolg voor het veiligheidsinformatieblad?
 • Impact op afgeleide wetgeving van gevaarlijke chemische producten.

Gewenste voorkennis:
Kennis van de indeling en etikettering van chemicaliën volgens de Gevaarlijke Stoffenrichtlijn 67/548 en de Gevaarlijke Preparatenrichtlijn 1999/45 is een voordeel maar geen must.

Module 5: Transport
€ 150,00
€ 200,00
28 | 03
09:00 - 12:30
essenscia - Diamant Building, Auguste Reyerslaan 80, 1030 Brussel

Doelgroep:
Werknemers die verantwoordelijk zijn voor het opstellen van veiligheidsinformatiebladen en/of betrokken zijn bij de indeling en etikettering van chemische stoffen en mengsels. Deze module is bedoeld als kennismaking met de classificatie van gevaarlijke goederen onder de regelgeving transport van gevaarlijke goederen.

Programma:

 • Algemene inleiding tot regelgeving transport gevaarlijke goederen.
 • Overzicht gevaarsklassen transportregelgeving
 • Hoe stoffen en mengsels indelen overeenkomstig transportregelgeving?
 • Wat is de stoffenlijst en hoe deze te gebruiken?
 • Etikettering van gevaarlijke goederen volgens de transportregelgeving
 • Waar en hoe de informatie van sectie 14 van het VIB terugvinden?

Gewenste voorkennis:
Kennis van de indeling en etikettering van chemicaliën volgens CLP is een voordeel maar geen must.Details contactpersoon

Katrien VAN DER PLAETSEN
kvanderplaetsen@essenscia.be

Terug naar de agenda