Studiedag Productbeleid 2014

Terug naar de agenda
06 | 05
Publiek
thema
REACH, CLP & Productbeleid

Studiedag Productbeleid 2014
€ 250,00
€ 350,00
06 | 05
08:30 - 17:00
Diamantbuilding, Auguste Reyerslaan 80, 1030 1030

Naast de blijvende REACH uitdagingen, nu ook Belgische verplichtingen voor nanomaterialen
De Ministerraad keurde eind februari de invoering van een Belgisch Nanomaterialenregister goed. Bovendien beweegt er op Europees niveau hierover ook heel wat. De jaarlijkse studiedag productbeleid zoomt dan ook dieper in op wat zijn nanomaterialen en hun verplichtingen voor producenten, formuleerders en gebruikers van nanomaterialen.
De REACH en CLP ontwikkelingen staan ook niet stil. We blikken vooruit naar de registraties voor 2018 want de strategie moet nu bepaald worden, de stand van zaken voor de opmaak van (uitgebreide) veiligheidsinformatiebladen voor mengsels, delen ervaringen over zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) en autorisatie-aanvragen.

Doelgroep:
regulatory affairs, productstewards, milieucoördinatoren en -verantwoordelijken, preventieadviseurs en veiligheidsverantwoordelijken, procesingenieurs, productieverantwoordelijken, opstellers veiligheidsinformatiebladen, producenten/importeurs chemische producten, gebruikers, algemeen directeuren en zaakvoerders, beleidsadviseurs, …

PROGRAMMA

08h30  Welkomstkoffie

09h15  Inleiding praktisch

REACH registratie en veiligheidsinformatiebladen

09h20  Resultaten ledenenquête REACH-CLP-NANO
            Tine Cattoor - essenscia

09h35  Uitgebreide veiligheidsinformatiebladen voor mengsels
             Steven Van de Broeck - essenscia

10h20 
Vraag & antwoord

10h50 
Pauze

11h15 
REACH registratie 2018: start nu! (tbc)

11h40 
Tips voor een goede stofidentiteit
             Patricia Lisboa - ECHA

REACH Autorisatie

12h05  Identificatie van zeer zorgwekkende stoffen en het autorisatieproces
             Saskia Walraedt - essenscia

12h20   Vraag & antwoord

12h35  
Lunch

13h55
   Aandachtspunten voor een efficiënte autorisatie-aanvraag
              Jean-Pierre Feyaerts – FOD Economie

Verplichtingen voor nanomaterialen

14h20   Europese (wetgevende) initiatieven voor nanomaterialen
              Veronique Garny – CEFIC

14h50  Vraag & antwoord

15h05   Pauze

15h35   Verplichtingen van het Belgische nanomaterialen register
               Gwenaelle Maes – FOD Leefmilieu

16h05   Verplichtingen van het Franse nanomaterialen register
              Sonia Benaquista – UIC

16h35   Vraag en antwoord

16h50
   Afsluiting en drink
 
Dit is een draft programma. Wijzigingen kunnen nog aangebracht worden in functie van de beschikbaarheid van de sprekers.
De presentaties worden gegeven in de moedertaal van de spreker. Simultaanvertaling Nederlands/Frans is voorzien.

Prijs
: leden essenscia, Vlarip en Walrip : 250 EUR – niet-leden: 350 EUR
KMO-portefeuille: ja

Details contactpersoon

Katrien VAN DER PLAETSEN
kvanderplaetsen@essenscia.be

Disclaimer

essenscia is erkend door het Vlaams Gewest als dienstverlener voor KMO-portefeuille voor de pijler “Opleidingen”, met als erkenningsnummer DV. O110119. Het Vlaams Gewest betaalt 50% van de opleidingskosten terug, met een max. van 45 EUR per effectieve opleidingsuur. Gelieve aan te duiden op uw inschrijvingsformulier of u hiervan gebruik wenst te maken. U ontvangt dan verdere instructies samen met de factuur.

Terug naar de agenda