Algemene vergadering Federplast.be: WE RECYCLE! Plastics are too valuable to throw away…

Terug naar de agenda
26 | 03
Publiek
thema
Productgroepen

Algemene vergadering Federplast.be: WE RECYCLE! Plastics are too valuable to throw away…
26 | 03
08:30 - 13:00
De Montil , Moortelstraat 8, 1790 Affligem

Programma

08u30  Verwelkoming & koffie

08u45  Statutair deel (enkel voor leden)

  • Update Federplast.be          (Stéphane Dalimier)
  • Overzicht deelsectoren     (Teamleden)
09u40  We Challenge
  • Marine Litter                     (Plastics Europe - Michel Loubry)
  • Challenges for Belgium            (FOD Volksgezondheid – DG Leefmilieu - Denis Pohl)
10u00  Koffiepauze

10u30  We Recycle
  • Economisch overzicht kunststofsector        (Stéphane Dalimier)
  • Kunststofrecycling in België in het belang van allen – CORE als samenwerkingsmodel tussen sectoren.             (FEBEM – Werner Annaert)
11u00  We Innovate
  • Flanders' PlasticVision    (Jan Geeraert)
  • FiSCH                               (Leentje Croes)
  • Plastiwin                         (Francine Turck)
  • SIM/SIRRIS                     (Herman Derache)
12u00   We Look to the Future - paneldiscussie kabinetmedewerkers minister Huytebroeck, 
             Schauvliege en Henry
             gemodereerd door dhr Victor Dries

12u30  Walking Dinner


Details contactpersoon

Mia VAN DER PLAETSEN
mvanderplaetsen@essenscia.be

Disclaimer

Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht.

Terug naar de agenda