REACH...a never ending story? VLARIP Netwerkevent

Terug naar de agenda
24 | 01
Publiek
thema
REACH, CLP & Productbeleid

REACH...a never ending story? VLARIP Netwerkevent
24 | 01
13:30 - 17:00
Ter Elst, Kattenbroek 1, 2650 Edegem

Het is ondertussen al meer dan 5 jaar geleden dat REACH in werking trad en in 2012 evalueerde de Europese Commissie de werking van REACH. De voornaamste elementen van de evaluatie en de mogelijke gevolgen hiervan, zullen toegelicht worden op dit VLARIPevent.

Sinds het in werking treden van REACH in 2007, is de implementatie van REACH met zijn verschillende verplichtingen voor alle actoren in de keten, continu in ontwikkeling. Het is duidelijk dat REACH (en ook CLP) de komende jaren bedrijven nog voor heel wat uitdagingen zal plaatsen.Tijdens het event worden diverse aankomende uitdagingen - voor zowel producenten, invoerders als gebruikers van chemische stoffen en mengsels –  toegelicht.

Bedrijven staan er echter niet alleen voor ....

Sinds 2008 ondersteunt essenscia Vlaanderen met de VLARIP projecten de Vlaamse bedrijven bij de integratie van REACH (en later ook CLP) in de bedrijfsvoering. Ook in de toekomst wordt deze unieke ervaringsuitwisseling doorheen de keten verder doorgezet. Hoe dit concreet zal verlopen, verneemt u op het event.
Tevens kan u voor en na het event kennismaken met een aantal REACH dienstenleveranciers.

Programma:

13u00

Onthaal

13u30

Welkomstwoord

13u35

Resultaten van het voorbije VLARIP-project
  (T. Cattoor essenscia)

13u55

REACH en CLP verplichtingen voor de komende jaren
  (S. Walraedt essenscia)

14u25

Resultaten REACH review
  (Europese Commissie – te bevestigen)

14u45

Pauze

15u15

Impact CLP op SEVESO en VLAREM
  (S. Van de Broeck essenscia)

15u45

Omgaan met (uitgebreide) veiligheidsinformatiebladen
  (R. Leyman Buckman Laboratories)

16u15

VLARIP   na februari 2013
  (T. Cattoor essenscia)

16u30

Vraag  en antwoord


16u45

Afsluiting en netwerkdrink met mogelijkheid tot bezoek van de standen van   dienstenleveranciers

Deelname is gratis, maar inschrijving verplicht.


VLARIP begeleidingsproject van essenscia Vlaanderen voor de Vlaamse industrie mbt REACH en CLP -met steun van de Vlaamse overheid en Europa

Details contactpersoon

Katrien VAN DER PLAETSEN
kvanderplaetsen@essenscia.be

Terug naar de agenda